Filosofian erikoisalat 5 op (OY) - ay700626A

Kouluttaja

Tentaattori: Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija muodostaa syventävän käsityksen jostain filosofian erikoisalasta ja sen ajankohtaisista tutkimuskysymyksistä

Sisältö

Kirjatentti
Ma 9.3.20 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 6.4.20 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 15.6.20 klo 17.00-20.00

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

HUOM! Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä!

Yksi seuraavista erikoisaloista:

a) metafysiikka: Jutui: Johdatus metafysiikkaan
b) tietoteoria: Lammenranta: Tietoteoria
c) erityistieteiden filosofia: Heisenberg: Fysiikan filosofia TAI Sintonen: Biologian filosofian näkökulmia TAI Meurman-Solin & Pyysiäinen: Ihmistieteet tänään
d) ympäristöfilosofia: Oksanen: Ympäristöfilosofia TAI Väyrynen: Ympäristöfilosofian historia Maaäitimyytistä Marxiin
e) historianfilosofia: Kuukkanen: Postnarrativist Philosophy of Historiography TAI Väyrynen & Pulkkinen: Historian filosofia TAI Väyrynen & Pulkkinen: Historian teoria
f) filosofinen estetiikka: Vuorinen: Estetiikan klassikoita
g) mielenfilosofia: Määttänen: Mielenfilosofia
h) uskonnonfilosofia: Helenius: Uskonnonfilosofia.

Sopimuksen mukaan voi valita myös muita filosofian erikoisaloja.