Filosofian erikoisalat 5 op (OY) - ay700626A

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija muodostaa syventävän käsityksen jostain filosofian erikoisalasta ja sen ajankohtaisista tutkimuskysymyksistä

Sisältö

Verkkotentti tai essee
Ma 21.3.22 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 23.5.22 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 31.10.22 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

Yksi seuraavista erikoisaloista:

a) metafysiikka: Jutui: Johdatus metafysiikkaan
b) tietoteoria: Lammenranta: Tietoteoria
c) erityistieteiden filosofia: Heisenberg: Fysiikan filosofia TAI Sintonen: Biologian filosofian näkökulmia TAI Meurman-Solin & Pyysiäinen: Ihmistieteet tänään
d) ympäristöfilosofia: Oksanen: Ympäristöfilosofia TAI Väyrynen: Ympäristöfilosofian historia Maaäitimyytistä Marxiin
e) historianfilosofia: Kuukkanen: Postnarrativist Philosophy of Historiography TAI Väyrynen & Pulkkinen: Historian filosofia TAI Väyrynen & Pulkkinen: Historian teoria
f) filosofinen estetiikka: Vuorinen: Estetiikan klassikoita
g) mielenfilosofia: Määttänen: Mielenfilosofia
h) uskonnonfilosofia: Helenius: Uskonnonfilosofia.

Sopimuksen mukaan voi valita myös muita filosofian erikoisaloja.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru