Filosofian erikoisalat 5 op (OY) - ay700626A

21.03.2022–31.10.2022 Oulu, Kuusamo

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija muodostaa syventävän käsityksen jostain filosofian erikoisalasta ja sen ajankohtaisista tutkimuskysymyksistä

Sisältö

Verkkotentti tai essee
Ma 21.3.22 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 23.5.22 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 31.10.22 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

Yksi seuraavista erikoisaloista:

a) metafysiikka: Jutui: Johdatus metafysiikkaan
b) tietoteoria: Lammenranta: Tietoteoria
c) erityistieteiden filosofia: Heisenberg: Fysiikan filosofia TAI Sintonen: Biologian filosofian näkökulmia TAI Meurman-Solin & Pyysiäinen: Ihmistieteet tänään
d) ympäristöfilosofia: Oksanen: Ympäristöfilosofia TAI Väyrynen: Ympäristöfilosofian historia Maaäitimyytistä Marxiin
e) historianfilosofia: Kuukkanen: Postnarrativist Philosophy of Historiography TAI Väyrynen & Pulkkinen: Historian filosofia TAI Väyrynen & Pulkkinen: Historian teoria
f) filosofinen estetiikka: Vuorinen: Estetiikan klassikoita
g) mielenfilosofia: Määttänen: Mielenfilosofia
h) uskonnonfilosofia: Helenius: Uskonnonfilosofia.

Sopimuksen mukaan voi valita myös muita filosofian erikoisaloja.