Filosofian historia 5 op (OY) - ay700601P

Kouluttaja

Tentaattori: Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää filosofian keskeisten kysymysten ja suuntausten historiaa antiikista 1900-luvulle sekä tuntee alan keskeisten klassikkojen ajattelua.

Sisältö

Kirjatentti

Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Ma 4.11.19 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 27.1.20 klo 17.00-20.00
2. uusinta: tentti on muutettu esseesuoritukseksi

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Nordin: Filosofian historia TAI seuraavat teokset: Kenny: The Oxford Illustrated History of Western Philosophy, s. 1-106 (antiikki ja keskiaika) JA Warburton: A Little History of Philosophy.