Filosofian tutkimusseminaari 5 op (OY) - AY700637A

17.01.2023–02.05.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Ei seminaari-istuntoja

Suoritus itsenäisenä tehtävänä.

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy filosofisen tutkielman tekemiseen ja kriittiseen keskusteluun jonkin ajankohtaisen tutkimusteeman kautta

Sisältö

Tutkielman laatiminen itsenäisenä työnä