Filosofian tutkimusseminaari 5 op (OY) - AY700637A

17.01.2023–02.05.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Ti 17.1.23 klo 17.00-18.30: aloitusistunto
Ti 14.2.23 klo 17.00-18.30: tutkimussuunnitelmien esittäminen
Ti 18.4.23 klo 17.00-20.00: seminaaritöiden käsittely
Ti 2.5.23 klo 17.00-19.00: seminaaritöiden käsittely

Seminaari järjestetään etäopetuksena Zoomissa.

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy filosofisen tutkielman tekemiseen ja kriittiseen keskusteluun jonkin ajankohtaisen tutkimusteeman kautta

Sisältö

Tutkielman laatiminen ja osallistuminen seminaari-istuntoihin.