Filosofian tutkimusseminaari 5 op (OY) - ay700637A

18.01.2022–03.05.2022 Oulu, Kuusamo

Aika ja paikka

Aloitusistunto: ti 18.1.22 klo 17.00-18.30
Tutkimussuunnitelmien esittäminen: ti 15.2.22 klo 17.00-18.30
Seminaaritöiden käsittely: ti 19.4. klo 17.00-20.00 ja ti 3.5.22 klo 17.00-19.00

Seminaari järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy filosofisen tutkielman tekemiseen ja kriittiseen keskusteluun jonkin ajankohtaisen tutkimusteeman kautta

Sisältö

Tutkielman laatiminen ja osallistuminen seminaari-istuntoihin.