Finnish Grammar, Intermediate Level - Online Course

Suomen kielen kielioppi, keskitaso - verkkokurssi

Aika ja paikka

Time:

On Wednesdays 27.1.-28.4.21 (26 h) at 19.30-21.00 (except week 10)
ke klo 19.30-21.00 (paitsi viikko 10)

Place:

A virtual Adobe Connect (AC) classroom on the Internet; students should have access to a computer with an Internet connection as well as a headset and a valid e-mail address

Adobe Connect (AC) -verkkoluokka; opiskelija tarvitsee tietokoneen, internetyhteyden, kuulokemikrofonin (sankaluuri) ja toimivan sähköpostiosoitteen

Kohderyhmä

Target group:

Students who want to study or rehearse the essential matters of Finnish grammar on level B1-2 / YKI 3-4. The recommended starting level of the students is minimum A2.1.

Opiskelijat, jotka haluavat opiskella tai kerrata  kootusti keskeisiä asioita suomen kielen kieliopista tasolla B1-2 /  YKI 3-4.  Kurssilla käsitellään sekä muoto- että lauseopin kysymyksiä. Opiskelijan suositeltava lähtötaso on vähintään A2.1.

Kouluttaja

Teacher:

Anne Palokangas (BA, HuK)

Anne has a long experience in teaching different kinds of courses in Finnish as a foreign language. Her special areas of interest are different cultures and international and social activities.

Anne on toiminut pitkään suomen kielen opettajana erilaisilla suomi vieraana kielenä -kursseilla erityisvahvuuksinaan mm. kulttuurien tuntemus sekä kansainvälisyys- ja yhdistystoiminta.

Sisältö

Course content:

The essential points of standard Finnish grammar.
Kurssilla käydään esimerkkien kera läpi suomen standardikielen keskeistä kielioppia.

Laajasta aihepiiristä käsitelläään yleisimpiä sanatyyppejä ja niiden monikkomuotoja, pronominien ja numeraalien taivutusta, komparaatiota, verbien menneen ajan muotoja ja 3. infinitiiiviä, verbaalisubstantiivia ja partisiippeja, lauseen muodostamista, objektin sijanvalintaa, rektioita ja tavallisimpia lauseenvastikkeita.

For example these books and website can be used to support studying:

Opiskelun tukena opiskelija voi käyttää esimerkiksi seuraavia teoksia:
Leila White: Suomen kielioppia ulkomaalaisille
Larisa Lindholm: Grammatika finskogo jazyka dlja russkojazychnykh / Suomen kielioppia venäjänkielisille
Leila White: A Grammar Book of Finnish
tai sopivia Internet-sivuja kuten
https://www.grammatiken.de/finnische-grammatik-online-lernen/

Hinta

Price: 25 

After filling the registration form you will be guided to pay the fee via Paytrail. Your registration will be accepted after paying. You will get the receipt to your email automatically.

Kun olet täyttänyt ilmoittautumislomakkeen, sinut ohjataan maksamaan kurssimaksu Paytrailin kautta. Ilmoittautumisesi hyväksytään maksamisen jälkeen. Saat kuitin sähköpostiisi automaattisesti.

Ilmoittautuminen

Registration is closed.

Registration by 12.1.21

Notice! The number of participants is limited. It is obligatory to participate the first lesson. In case of absence you are to inform the teacher beforehand. Otherwise your place on the course will be given to the next student on the waiting list.

Huomio! Kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä. Osallistuminen ensimmäiselle luennolle on pakollista. Jos joudut olemaan poissa, ilmoita asiasta opettajalle etukäteen. Muussa tapauksessa kurssipaikkasi annetaan seuraavalle jonotuslistalla olevalle.

See also!

Finnish Extra Online – A Finnish Language Help Centre on the Internet
on Fridays 22.1.-21.5.21 (except weeks 10, 13 and 19)

First Steps – an open Finnish language study group in Facebook
Finnish language teacher is tutoring in Facebook 18.1.-21.5.21 (except week 10)
Join now: https://www.facebook.com/groups/157836860904111/

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru