Finnish Language Basic Course 4, Level A2.2 (30 h) – An Interactive Online Course

Suomen kielen peruskurssi 4, taso A2.2 (30 t) – vuorovaikutteinen kurssi verkossa

Aika ja paikka

9th of November–10th of December 2020, on Mondays and Thursdays at 16.30–19.00 (30 h)

9.11.–10.12.2020, ma ja to klo 16.30–19.00 (30 t)

Place:

A virtual Adobe Connect (AC) classroom on the Internet; students should have access to a computer with an Internet connection as well as a headset and a valid e-mail address. The course is online due to the COVID-19.

Adobe Connect (AC) -verkkoluokka; opiskelija tarvitsee tietokoneen, internetyhteyden, kuulokemikrofonin (sankaluuri) ja toimivan sähköpostiosoitteen. Kurssi pidetään verkossa koronaviruksen vuoksi.

Kohderyhmä

Students who have completed Basic Courses 1–3 or who have equivalent skills; the course is appropriate also to those wanting to revise what they have learnt earlier

Suomen kielen peruskurssit 1–3 suorittaneet tai vastaavat tiedot omaavat; kurssi sopii myös niille, jotka haluavat kerrata aiemmin oppimaansa

Kouluttaja

Anne Palokangas, BA, HuK

Sisältö

Deepening the basic practical skills of Finnish. The main points of chapters 19–24 in the textbook Hyvin menee! 1 will be studied on the course. The students are expected to have textbook Hyvin menee! 1 and a dictionary when starting the course.

Syvennetään suomen kielen peruskäyttötaitoa; kurssilla opiskellaan Hyvin menee! 1 -kirjan kappaleiden 19–24 keskeiset asiat

Hinta

50 €; the students are expected to acquire and pay for the books and equipment themselves

50 €; opiskelija hankkii ja kustantaa itse opiskelussa tarvitsemansa kirjat ja välineet

Ilmoittautuminen

By the 26th of October, Oulu; the number of the participants is limited

The registration is binding. If the student wishes to cancel his/her registration after the registration time, he/she will be charged half the price of the course. If the student does not make a cancellation at all, the total price will be charged.

26.10. mennessä Ouluun; kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta peritään puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko koulutuksen hinta.