Finnish Language Basic Course 4, Level A2.2 (16 h) – An Interactive Online Course

Suomen kielen peruskurssi 4, taso A2.2 (16 t) – vuorovaikutteinen kurssi verkossa

Aika ja paikka

Time:
25.1.-22.3.21
(16 h), on Mon at 19.30-21.00 (except week 10)
ma klo 19.30-21.00 (paitsi vk 10)

Place:

A virtual Adobe Connect (AC) classroom on the Internet; students should have access to a computer with an Internet connection as well as a headset and a valid e-mail address.

Adobe Connect (AC) -verkkoluokka; opiskelija tarvitsee tietokoneen, internetyhteyden, kuulokemikrofonin (sankaluuri) ja toimivan sähköpostiosoitteen.

Kohderyhmä

Target group:
Students who have colmpleted courses 1–3 in Basic Finnish, or have an equivalent degree of knowledge. The course is also suitable for students that wish to revise what they have already learnt, or that wish to preapare themselves for the Finnish National Foreign Language Certificate -testing.

Suomen kielen peruskurssit 1–3 suorittaneet tai vastaavat tiedot omaavat; kurssi sopii myös niille, jotka haluavat kerrata aiemmin oppimaansa tai aikovat suorittaa yleisen kielitutkinnon keskitason testin

Kouluttaja

Teacher:
Anne Palokangas
(BA, HuK), native Finnish speaking teacher

Sisältö

Course content:
The students are expected to have the textbook Hyvin menee! or Hyvin menee! 1 and a dictionary when starting the course. The book is available in bookshops and public libraries.

Main topics of chapters 19–24 in textbook. Deepening the basic practical skills of Finnish. The course offers a chance to expand your skills in basic level Finnish while familiarizing yourself with web-based language learning. In addition, students should be pre-pared to reserve approximately an hour a day for independent study. English will be used as a supporting language on the course.

Opiskelijalla täytyy olla kurssin alkaessa Hyvin menee! tai Hyvin menee! 1 -kirja ja sanakirja, jotka . Kirjan voi ostaa kirjakaupasta tai lainata kirjastosta.

Kurssilla syvennetään suomen kielen peruskäyttötaitoa ja opiskellaan oppikirjan kappaleiden 19–24 keskeiset asiat. Samalla tutustutaan Internetin välityksellä tapahtuvaan kielen opiskeluun. Opetustuntien lisäksi opiskelijan on hyvä varata aikaa noin tunti päivässä kotona opiskeluun.

Hinta

Price: 25 €

After filling the registration form you will be guided to pay the fee via Paytrail. Your registration will be accepted after paying. You will get the receipt to your email automatically.

Kun olet täyttänyt ilmoittautumislomakkeen, sinut ohjataan maksamaan kurssimaksu Paytrailin kautta. Ilmoittautumisesi hyväksytään maksamisen jälkeen. Saat kuitin sähköpostiisi automaattisesti.

Ilmoittautuminen

Registration by 12.1.21

Notice! The number of participants is limited. It is obligatory to participate the first lesson. In case of absence you are to inform the teacher beforehand. Otherwise your place on the course will be given to the next student on the waiting list.

Huomio! Kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä. Osallistuminen ensimmäiselle luennolle on pakollista. Jos joudut olemaan poissa, ilmoita asiasta opettajalle etukäteen. Muussa tapauksessa kurssipaikkasi annetaa seuraavalle jonotuslistalla olevalle.

See also!

Finnish Extra Online – A Finnish Language Help Centre on the Internet
on Fridays 22.1.-21.5.21 (except weeks 10, 13 and 19)

First Steps – a Finnish language study group in Facebook
Finnish language teacher is tutoring in Facebook 18.1.-21.5.21 (except week 10).
Join now: https://www.facebook.com/groups/157836860904111/