FutureDigiHealth - digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut 25 op (OY) (etäopinnot)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2021-2022, opinnot toteutetaan verkko-opintoina.

Opintojen suorittaminen ei ole aikaan eikä paikkaan sidottua. Varsinaista läsnäolovelvoitetta webinaareissa ei ole ja niistä tehdään tallenteet Moodleen.

Sisältö

FutureDigiHealth - digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut (AVOIN YO) 25 op antaa laajan katsauksen tämän päivän ja tulevaisuuden terveydenhuoltojärjestelmään. Opintojen aikana syvennytään digitalisoituvan palvelujärjestelmän ilmiöihin sekä perehdytään siihen, miten digitalisaatio on edennyt maailmassa. Virtuaalisairaalat, etävastaanotot ja digihoitopolut ovat jo nykypäivää, samoin sähköiset terveystarkastukset. Opinnoissa syvennytään digitalisaation haasteisiin ja tuloksellisuuteen sekä potilas-/asiakastyön sujuvuuteen. Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida digitaalisuuden tarpeita terveydenhuollossa, hyödyntää digitaalisia ratkaisuja omassa toiminnassaan ja tunnistaa eettisiä tekijöitä digitaalisessa terveydenhuollossa.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Asiakkuus digitaalisessa sote-palvelujärjestelmässä 5 op (OY) - ay353405P
  • Basics in eHealth 5 op (OY) - ay041201A
  • Digiosaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op (OY) - ay353406P
  • Johtaminen digitaalisessa sote-palvelujärjestelmässä 5 op (OY) - ay353407P
  • Digitaaliset ratkaisut sote-alan koulutuksessa 5 op (OY) - ay353408P

Huomioitavaa

Neljä opintojaksoa suomeksi ja yksi englanniksi (Basics in eHealth).
Four of the courses are taught in Finnish and one in English (Basics in eHealth).

Opintojen tiedot tarkentuvat touko-kesäkuussa 2021.

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €; laskutetaan kahdessa erässä syyslukukauden aikana

Kuusamolaiset voivat hakea opintomaksuun Kuusamon kaupungin myöntämää tukea osoitteesta kesayo@kuusamo.fi. Kaupungin myöntämä tuki on 25% opintomaksusta.

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tarkentuu ja avataan myöhemmin.

Opinnoissa on rajoitettu osallistujamäärä. Opintoihin otetaan vain koko perusopintokokonaisuuteen ilmoittautuvia opiskelijoita.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru