GAS-koulutus (Goal Attainment Scaling) 3 op (etäkoulutus)

Aika ja paikka

To 12.11.2020 klo 12.00-15.30 (webinaari)

To 26.11.2020 klo 12.00-15.30 (webinaari)

To 10.12.2020 klo 12.00-15.30 (webinaari)

To 17.12.2020 klo 12.00-15.30 (webinaari)

To 21.1.2021 klo 9.00-15.30 (webinaari)

Koulutus toteutetaan verkokurssina. Osallistuja tarvitsee internetyhteyden ja mikrofonin (esim. headset tai tietokoneen sisäinen mikrofoni) sekä mahdollisesti web-kameran. Tarkemmat ohjeet kerrotaan kutsussa.

Huom! Toteutustapa on muuttunut aikaisemmin ilmoitetusta.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille sosiaali- ja terveysalalla tavoitteen asettamisosaamista tarvitseville ammatilaisille ja asiantuntijoille. Koulutuksessa perehdytään GAS-menetelmään.

Kouluttaja

Mari Kantanen, lehtori, toimintaterapia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pirjo Mäki-Natunen, lehtori, fysioterapia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Sisältö

Koulutuksen käytyään kurssilainen ymmärtää tavoitteen asettamisen merkityksen kuntoutuksessa ja/tai hoidossa, tuntee GAS.menetelmän sekä osaa laatia kuntoutuksen ja/tai hoidon tavoitteita. tarkistaa niitä ja arvioida niiden toteutumista GAS-menetelmää käyttäen. Hän osaa myös perustella menetelmän käyttöä eri työmuodoissa ja soveltaa erilaisiin kuntoutusmuotoihin.

Koulutus toteutetaan Kelan kuntoutussuunnitelman mukaisesti ja siinä käydään läpi GAS-menetelmän perusteita, motivaation merkitystä tavoitteellisessa kuntoutuksessa, tavoitteen laatimisen prosessia sekä moniammatillisen työskentelyn ja haastattelumenetelmien perusteita.

Webinaarien ja lähipetuspäivien lisäksi koulutukseen sisältyy ennakko- ja välitehtäviä.

Hinta

380 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin (ei kirjallisuutta)

 

Ilmoittautuminen

21.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.