Googlen pilvipalvelut

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin 16.9., 23.9., 30.9., 7.10. ja 14.10.2020 klo 16.00-17.30 

Pyhäjärvi, paikka ilmoitetaan tarkemmin osallistujille lähetettävässä kurssikutsussa

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu erityisesti ikääntyneille ihmisille, jotka haluavat tutustua Googlen pilvipalveluihin sekä tarkemmin älylaitteiden sovelluksiin

Kouluttaja

Anu Impola

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan Googlen-pilvipalveluiden käyttöä. Luodaan aluksi Google-tunnukset, jos niitä ei vielä ole. Harjoitellaan muun muassa Google-tilin asetusten muokkaamista, sähköpostin käyttöä, tiedostojen tallentamista, jakamista ja yhteiskäyttöä sekä palvelusta löytyvien ohjelmien käyttöä esimerksi tekstinkäsittely, kalenteri, Maps ja Kääntäjä.

Huomioitavaa

Oma laite kannattaa ottaa mukaan (Googlen pilvipalvelujen käyttöä harjoitellaan sekä tietokoneella että älylaitteella).

Kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä ja paikat täytetään ilmoittautumsijärjestyksessä.

Hinta

Kurssi toteutetaan osana Opetushallituksen rahoittamaa Geronet-hanketta ja on osallistujille maksuton.

Ilmoittautuminen

12.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Pyhäjärven toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Mikä on Geronet-hanke?

GERONET – valtakunnallinen ikääntyvien digiosaamisen kehittämishanke

Hankkeen tavoitteena on luoda ohjauksen ja koulutusten verkosto, joka perustuu aitoon vertaisohjaukseen ja ikääntyville mahdollisimman miellyttäviin oppimistilanteisiin. Hankkeessa koulutetaan tutoreita eli digikummeja, jotka antavat henkilökohtaista opastusta sekä ovat mukana ikääntyville järjestettävillä digitaitoja kehittävillä kursseilla vertaisohjaajina.

Hanke yhdistää poikkeuksellisen laajasti eri alojen toimijoita ja sitä kehitetään yhteistyössä kesäyliopistoverkoston kanssa valtakunnallisesti. Hanketta koordinoi Jyväskylän kesäyliopisto ja Pyhäjärvellä hankkeesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Pyhäjärven toimipaikka.