Grammatik 1, 5 op (OY) - ay693689P

Aika ja paikka

Lähiopetus: 40 t

Osio A, 3 op
Pe 13.9.19 klo 16.30-19.45
La 28.9.19 klo 10.00-13.30
Pe 11.10.10 klo 16.30-19.45
La 9.11.19 klo 10.00-13.30
Pe 22.11.19 klo 16.30-19.45

Osio B, 2 op
La 18.1.20 klo 10.00-13.30
Pe 31.1.20 klo 16.30-19.45
La 15.2.20 klo 10.00-13.30
Pe 13.3.20 klo 16.30-19.45 ja la 4.4.20 klo 10.00-13.30 - järjestetään etätoteutuksena

Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Kouluttaja

KT Hannu Niemi

Tavoitteet

Osaamistavoitteet    
De studerande har förvärvat kunskaper om det svenska språkets struktur och om den normativa och deskriptiva grammatikens grundbegrepp.

Sisältö

Tyngdpunkten ligger på grunderna vid formlära och syntax.

Järjestämistapa: Kontaktundervisning
Toteutustavat: Föreläsningar och övningar
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Skriftlig tentamen
Arviointiasteikko: 0–5

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar

Kuulustelut

Osio A
Ma 2.12.19 klo 17.00–20.00
1. uusinta ma 13.1.20 klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 10.2.20 klo 17.00–20.00

Osio B

HUOM. Tentit järjestetään verkkotentteinä
Ma 20.4.20 klo 17.00–20.00
1. uusinta ma 18.5.20 klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 15.6.20 klo 17.00–20.00

Ilmoittautuminen tentteihin:
Ohjeet lähetetään opiskelijoille sähköpostilla.