Grammatik 1, 5 op (OY) - ay693689P

Aika ja paikka

Ilmoitetaan myöhemmin

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

De studerande har förvärvat kunskaper om det svenska språkets struktur och om den normativa och deskriptiva grammatikens grundbegrepp.

Sisältö

Tyngdpunkten ligger på grunderna vid formlära och syntax.

Järjestämistapa: Kontaktundervisning
Toteutustavat: Föreläsningar och övningar
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Skriftlig tentamen
Arviointiasteikko: 0–5

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar