Grammatik 1 5 op (OY) - ay693689P

02.11.2021–22.03.2022 Oulu

Aika ja paikka

Syksy 2021: ti 2.11., 9.11., 16.11., 30.11., 14.12.21, klo 16.30–19.45 (20 t)
Kevät 2022: ti 25.1., 1.2., 15.2., 1.3. ja 22.3.22 klo 16.30–19.45 (20 t)

Kouluttaja

HuK Josefiina Suni

Tavoitteet

De studerande har förvärvat kunskaper om det svenska språkets struktur och om den normativa och deskriptiva grammatikens grundbegrepp.

Sisältö

Tyngdpunkten ligger på grunderna vid formlära och syntax.

Järjestämistapa: Kontaktundervisning
Toteutustavat: Föreläsningar och övningar
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Skriftlig tentamen
Arviointiasteikko: 0–5

Oppimateriaali: Enligt lärarens anvisningar