Grammatik II, 5 op (OY) - AY00AG29

29.09.2022–01.12.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Torstaisin klo 16.30-19.00 (24 t)
29.9.-1.12.22 (ei vk 42 eikä 43)

Etäopetus

Kouluttaja

FM Josefiina Suni

Tavoitteet

De studerande kan tillämpa och diskutera grammatiska regler och begrepp på olika sorters övningsmaterial.

Sisältö

Fördjupning i valda delar av grammatiken. Tyngdpunkten ligger på de grammatiska konstruktioner som brukar vålla svårigheter.

Toteutustavat

  • Kontaktundervisning, övningar, inlämningsuppgifter, grupp- och självständigt arbete
  • Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter

Esitietovaatimukset
Grammatik I

Arviointi
0-5