Grammatik II, 5 op (OY) - AY00AG29

Aika ja paikka

Lv 2022-23
Etäopetus

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin

Tavoitteet

De studerande kan tillämpa och diskutera grammatiska regler och begrepp på olika sorters övningsmaterial.

Sisältö

Fördjupning i valda delar av grammatiken. Tyngdpunkten ligger på de grammatiska konstruktioner som brukar vålla svårigheter.

Toteutustavat
Kontaktundervisning, övningar, inlämningsuppgifter, grupp- och självständigt arbete
Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter

Esitietovaatimukset
Grammatik I

Arviointi
0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru