Haastavasti käyttäytyvät oppilaat ja koulun tukitoimet

27.04.2024 Pyhäjärvi

VESO-päivä

Aika ja paikka

Lauantai 27.4.24 klo 9.00–15.00
Ikosen koulu, Pyhäjärvi

Kohderyhmä

Tilauskoulutus

Kouluttaja

KM, erityisluokanopettaja, opinto-ohjaaja, NLP-Practitioner, neuropsykiatrinen valmentaja, -kouluttaja ja Mininepsy-kouluttaja Mari Lapinkoski
Lisää Marista Nepsy-Osaajan nettisivuilla

Sisältö

Vuorovaikutteisessa ja voimaannuttavassa koulutuksessa:

  • Määritellään haastavaa käyttäytymistä oppilailla. Kuullaan käytöshäiriön diagnoosikriteereistä. Ymmärretään käytöshäiriön ja muunlaisen haastavan käyttäytymisen ero. Perehdytään lapsen haastavan käyttäytymisen syihin.
  • Saadaan haastavasti käyttäytyvän oppilaan ohjaamiseen ja tukemiseen koulussa konkreettisia menetelmiä ja työtapoja. Sovelletaan pareittain / pienryhmissä opittua suunnittelemalla tarpeellisia tukimuotoja oppilaille.
  • Perehdytään haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kanssa tehokkaaksi todettuun ratkaisukeskeiseen ajattelutapaan. Kuullaan verkostopalavereiden pohjaksi soveltuvasta ratkaisukeskeisestä työskentelymallista ja kokeillaan sitä käytännössä. Perehdytään SUTUHAKA- ja KUKIPASO-mallien hyödyntämiseen haastavissa vuorovaikutustilanteissa ja kokeillaan malleja parityöskentelyssä.

Ilmoittaudu

Viimeistään 19.4.24