Haastavat vuorovaikutustilanteet varhaiskasvatuksessa (etäkoulutus)

Lasten haastava käyttäytyminen on yksi kuormittavimmista tekijöistä kasvatusalalla. Päiväkodin arjessa eteen tulee tilanteita, joissa lapset käyttäytyvät uhmakkaasti tai tulistuvat helposti. Myös ylivilkkaus tai voimakas vetäytyminen aiheuttaa suuressa lapsiryhmässä päänvaivaa kasvattajille. Usein tällaisissa tilanteissa kyse saattaa olla lapsen sosiaalis-emotionaalisesta tuen tarpeesta. Haastavana pidetty lapsi ei käyttäydy tarkoituksella hankalasti vaan tarvitsee aikuisen tukea tunteidensa käsittelyyn. Tässä koulutuksessa syvennytään aikuisen mahdollisuuksiin vaikuttaa haastaviin vuorovaikutustilanteisiin.

Aika ja paikka

Ennakkovideo ja -tehtävä toimitetaan osallistujille sähköpostilla viikolla 2/2021
Etäkoulutus ma 15.2.21 klo 17.00-20.00
Kuusamo, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Koulutukseen voi osallistua myös omalta koneelta tai muodostaa etäryhmän muulle paikkakunnalle.

Muiden paikkakuntien etäryhmiä koskevat tiedustelut: koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattilaiset

Kouluttaja

Kouluttaja, kasvatuskonsultti, KT Liisa Ahonen

Sisältö

Ennakkovideolla (katsotaan omatoimisesti, kesto 1,5 t) käsitellään lasten sosiaalis-emotionaalisten taitojen kehittymistä sekä sitä, mistä haastavat kasvatustilanteet oikeastaan johtuvat. Videon lopussa annetaan tehtävä, joka työstetään omatoimisesti ja jota voi alkaa työstää jo samalla kertaa. Tehtävän purkamiseen työyhteisössä yhdessä keskustellen on hyvä varata aikaa ennen etäkoulutusta.

Etäkoulutuksessa (kesto 3 t) syvennytään sitten siihen, miten aikuisen vuorovaikutuksen laatu määrittää haastavan kasvatustilanteen etenemistä ja lapsen käyttäytymistä. Koulutuksessa käydään läpi viisi erilaista vuorovaikutustapaa käytännöllisten esimerkkien avulla sekä ohjeita oman toiminnan reflektointiin ja kehittämiseen. Koulutuksen lopuksi kouluttaja antaa vielä lisää tehtäviä ja harjoituksia, joiden avulla aiheeseen syventyminen jatkuu yhteisen illan jälkeenkin.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Johanna Riekki. p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Hinta

105 € sisältäen ennakkovideon ja -tehtävän, etäkoulutuksen sekä koulutusmateriaalin sähköisenä

Ilmoittautuminen

18.12. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kouluttajasta

”Lapset ja lapsuuden arvostaminen ovat kiinnostaneet minua aina. Opetustyössä esi- ja alakouluissa minua kiehtoivat aivan erityisen paljon lapset, joilla ilmeni haasteita käyttäytymisen ja tunteiden säätelyssä. Nautin suunnattomasti työskentelystä esimerkiksi ylivilkkaiden tai herkästi tulistuvien lasten kanssa. Yhä edelleen sydäntäni lähellä ovat lapset, jotka tarvitsevat paljon aikuisen tukea sosiaalis–emotionaaliseen kehitykseensä. Valitettavan usein nämä samat lapset ovat vähiten ymmärrettyjä.

Uskon, että aito erilaisuuden hyväksyminen kumpuaa aina ymmärryksestä. Ymmärrystä taas on vaikeaa saavuttaa ilman tietoa. Nämä ajatukset johdattivat minut kasvatustieteen jatko-opintojen pariin. Väitöstutkimukseni käsitteli varhaiskasvattajien vuorovaikutuksellista ja pedagogista toimintaa päiväkodin haastavissa kasvatustilanteissa.

Suhtaudun kouluttamiseen intohimoisesti. Olen kouluttanut päivätyöni ohessa lasten kasvatuksesta vuodesta 2010 lähtien. Kasvuston perustamisen myötä minulla on mahdollisuus kouluttaa päätoimisesti. Kokonaan en silti malta pysytellä poissa lasten parista. Työskentelen lasten kanssa kausiluontoisesti aina kun mahdollista, sillä saan siitä paljon voimaa. Lapset pitävät minut tiukasti kiinni käytännön realiteeteissa ja muistuttavat jatkuvasti siitä, miksi Kasvusto on perustettu.”