HAJO1103 Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op (LY)

Aika ja paikka

17.-19.2. ja 17.-19.3.2022, to-pe klo 16.30-19.00 ja la 9.15-11.45

Kouluttaja

HTM Ilkka Salmi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa johtamisen psykologian lähtökohdat ja tutkimuskohteet tieteenalana
- tunnistaa johtamisen psykologian tutkimuksen merkityksen työyhteisöjen kehittämisen kannalta
- hahmottaa johtamisen psykologian kannalta keskeisiä ihmis- ja persoonallisuuskäsityksiä
- hahmottaa lähtökohtia kokemuksen tutkimukseen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään johtamisen psykologiaan tieteenalana. Opintojakson aikana käydään läpi johtamisen psykologian keskeiset tutkimukselliset lähtökohdat ja soveltamiskohteet työelämässä. Opintojaksolla perehdytään johdannonomaisesti johtamisen psykologian erityiskysymyksiin, kuten ihmis- ja persoonallisuuskäsityksiin sekä kokemuksen tutkimukseen.

Suoritustavat

Opintojakson aikana ilmoitettava kirjallinen tehtävä.
Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa kirjatenttinä. Kirjallisuus suoritetaan Moodle-tenttinä.

Toteutustavat

Luennot ja pienryhmätyöskentely (18 h) sekä kirjallinen tehtävä.

Tenttiajat

Ma 11.4., ma 16.5. tai ma 13.6.2022 klo 17.00-21.00

Oppimateriaalit

Tarkentuu myöhemmin

Arviointiasteikko

H-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru