HAJO1105 Vuorovaikutussuhteet 5 op (LY)

Aika ja paikka

Kevät 2023, tarkentuu myöhemmin

Kouluttaja

HM Pauliina Jääskeläinen
YTT, KTL Vesa Markuksela

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa vuorovaikutuksen kokonaisuutta ja sen monimuotoisuutta
- tunnistaa organisaation ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita
- selvittää organisaation ja asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa arvon

Sisältö

Opintojaksossa läpikäydään keskeisiä tapoja ymmärtää organisaatioiden sisäisiä ja ulkoisia vuorovaikutussuhteita. Vuorovaikutusta tarkastellaan yksilöiden, työyhteisöjen, organisaatioiden ja sidosryhmien kannalta.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja ilmoitettujen esitehtävien ja/tai ryhmätehtävien suorittaminen sekä yksilötehtävänä kirjoitettava oppimispäiväkirja.

Toteutustavat

Luennot (30 h, läsnäolovelvollisuus), pienryhmätyöskentely, itsenäinen tutustuminen kirjallisuuteen, luentoja edeltävät ja sen kuluessa suoritettavat tehtävät sekä oppimispäiväkirjan laatiminen.

Oppimateriaalit

Kurssikirjallisuus ilmoitetaan oppimisalustalla ennen kurssin alkua.

Arviointiasteikko

H-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru