Hallintolaki perhesosiaalityön ja lastensuojelun näkökulmasta – Hyvä hallintomenettely ja päätöksenteko

Perhesosiaalityö ja lastensuojelu on julkinen hallintotehtävä, jossa hallintolaki säätelee hyvän hallinnon periaatteet sekä hallintoasiassa noudatettavan menettelyn. Hallintolain tarkoitus on toteuttaa hyvää hallintoa ja oikeusturvaa hallintoasioiden käsittelyssä sekä edistää palvelujen laatua ja tuloksellisuutta. Kunnan perhesosiaalityön ja lastensuojelun viranomaisten sekä yksityisiä
perhesosiaalityötä ja lastensuojelua toteuttavien palvelutuottajien on sovellettava toiminnassaan hallintolain säännöksiä, joita sovelletaan sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain rinnalla.

Hallintolaki sisältää säännökset muun muassa siitä, kuka on hallintoasiassa asianosainen sekä mikä oikeus asiakkaalla on käyttää asian hoidossa asiamiestä ja avustajaa. Lisäksi hallintolaissa säädetään siitä, kuka hallintoasian voi laittaa vireille ja miten on meneteltävä hallintoasiaa ratkaistaessa: miten vireille tullut asia on selvitettävä, miten asianosaisia on kuultava ja miten päätökset on tehtävä.

Jokaisen perhesosiaalityön ja lastensuojelun viranomaisen sekä yksityisen palveluntuottajan on välttämätön tuntea hallintolain säännökset ja niiden soveltaminen. Jokaisen perhesosiaalityön ja lastensuojelun viranomaisen sekä yksityisen palvelutuottajan
on osattava yhteensovittaa sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain säännökset hallintolain säännöksiin.

Aika ja paikka

To 29.4.2021 klo 9.00–15.00 webinaari Zoom-verkkoympäristössä

Koulutukseen voi osallistua

 • etänä omalta laitteelta
 • etäryhmässä Oulussa, Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa tai Ylivieskassa (paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa)

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa työskenteleville sosiaalityöntekijöille, sosiaaliohjaajille ja heidän esimiehilleen sekä yksityisille perhesosiaalityön ja lastensuojelun palveluntuottajille.

Kouluttaja

OTK Kati Saastamoinen,
Lakimiespalvelut Aavalex Oy

Kati Saastamoinen on toiminut sosiaalihuollon lakimiehenä vuodesta 2005 alkaen. Hän on perehtynyt ennen kaikkea perhe- ja lapsioikeuteen, erityisesti lastensuojeluun, missä aiheissa hän on toiminut asiantuntijana sekä osallistunut ja ollut kutsuttuna aktiivisesti erilaisiin työryhmiin. Kati Saastamoinen on toiminut kouluttajana lukuisissa erilaisissa lapsi- ja sosiaalioikeuden koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa, mitkä on kohdennettu muun muassa sosiaalityöntekijöille, lastensuojelulaitoksien henkilöstöille sekä kaikille lastensuojelun yhteistyötahoille eli esim. terveydenhuollon, koulun ja päivähoidon henkilökunnalle.

Kati Saastamoinen on julkaisut myös teokset Lapsi sijaishuollossa - Yhteydenpidon rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet (Edita 2020), Lapsen asema sijaishuollossa (Edita 2008 ja 2010) sekä Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä (Edita 2016).

Sisältö

9.00

 • Hallintolain soveltaminen perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa
 • Hallintolain tarkoitus ja soveltamisala
 • Hyvän hallinnon perusteet perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa
 • Kuka on asianosainen perhesosiaalityötä ja lastensuojelua koskevassa asiassa?
 • Asiakkaan oikeus käyttää asiamiestä ja avustajaa – mahdollinen sopimattomuus

10.15 Tauko

10.30

 • Perhesosiaalityötä ja lastensuojelua koskevan hallintoasian vireilletulo
 • Perhesosiaalityötä tai lastensuojelua koskevan hallintoasian käsittely hallintolain mukaisesti
 • Sosiaalityöntekijän esteellisyys -kysymykset

11.30 Lounastaukko

12.30

 • Perhesosiaalityötä tai lastensuojelua koskevan hallintoasian selvittäminen
 • Asianosaisten kuuleminen hallintoasiassa (eri säännösten yhteensovittaminen)
 • Perhesosiaalityötä ja lastensuojelua koskevan vireille tulleen asian ratkaiseminen
  • Päätöksen muoto, sisältö, perusteleminen ja muutoksenhakuohjeet
 • Perhesosiaalityötä ja lastensuojelua koskevien päätöksien tiedoksianto

13.30 Tauko

13.50

 • Perhesosiaalityön tai lastensuojelun päätöksen virheen korjaaminen
 • Perhesosiaalityön ja lastensuojelun tietojen luovuttaminen muille tahoille

14.45 Kysymyksiä ja keskustelua

15.00 Koulutuspäivä päättyy

Hinta

160 € sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

8.4.21 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Jos osallistut omalta koneeltasi, valitse tällöin toimipaikaksi Oulu.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Oulun toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Kattilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi