Hallintotieteiden ja johtamisen aineopinnot 35 op (LY) - HAJO1200

Aika ja paikka

Opinnot toteutetaan kahden lukuvuoden aikana 2021-2023.

Tavoitteet

Hallintotieteiden ja johtamisen aineopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa ajankohtaisia hallintotieteiden ja johtamisen teorioita ja tutkimustraditioita sekä osaa hyödyntää niitä organisaatioja johtamistoiminnan konteksteissa. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella hallinnon ja johtamisen ilmiöitä kriittisesti yhteiskunnassa ja yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden toiminnassa sekä johtamisessa. Opiskelija osaa soveltaa tietoon ja digitaalisuuteen, talouteen,
markkinoihin, henkilöstön johtamiseen, johtamisen psykologiaan ja palveluiden johtamiseen liittyviä tieteellisiä ajattelutapoja. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija on laajentanut tietojaan eri hallinto- ja johtamistieteiden sekä organisaatiotutkimuksen tutkimusaiheista ja -kohteista, ja hänellä on valmiuksia laatia itsenäisesti tieteellinen kandidaatintutkielma. Opinnossa tarkastellaan hyvinvoinnin ja kestävän organisaatiotoiminnan edellytyksiä osana globaalia taloutta, muuttuvaa hallintoa ja eri organisaatiotoimijoiden toimintatodellisuuksia.

Edeltävät opinnot

Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamisen perusopinnot 25 op tai Hallintotiede 25 op tai Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Opintojen tiedot tarkentuvat elokuussa 2021. Aineopintokokonaisuuteen lisätään vielä joko HALL1204 Hallinnan ekosysteemit ja hyvinvointi 5 op tai HALL1205 Julkisten organisaatioiden hallinto ja johtaminen 5 op asian vahvistuttua tiedekunnassa. Aineopintojen laajuus on yhteensä 35 op.

Hinta

Koko opintokokonaisuus:
700 €

Yksittäiset opintojaksot:
5 op: 132 €/opintojakso

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

8.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
044 465 2204,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru