Hallintotieteiden ja johtamisen aineopinnot 40 op - HAJO1200 (LY)

Aika ja paikka

Opinnot toteutetaan kahden lukuvuoden aikana 2021-2023.

Tavoitteet

Hallintotieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ajankohtaisia hallintotieteiden teorioita, ja osaa käyttää näitä organisaatioiden kehittämisessä. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa johtamisen malleja, sekä henkilöstövoimavarojen käytön tapoja työyhteisöissä sekä erilaisten organisaatioiden johtamisessa. Tämän lisäksi aineopintojen jälkeen opiskelija osaa hahmottaa erilaisia johtamisen psykologian välineitä, innovaatioteorioita, sähköistä hallintoa, taloutta ja palvelurakenteita koskevaa keskustelua, ja hänellä on valmiuksia laatia itsenäisesti tieteellinen, kandidaatintutkielman tasoinen tutkielma. Hallintotieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija on laajentanut ja syventänyt tietojaan hallintotieteen eri tutkimusaiheista ja -kohteista.

Sisältö

-Toimintaympäristö ja strategia 5 op (LY) - HAJO1201
-Talouden uudet muodot 5 op (LY) - HAJO1203
-Henkilöstön ja työvoinnin johtaminen 5 op (LY) - HAJO1202
-Johtamisen psykologia I, 5 op (LY) - HAJO1204
-Tieto ja digitaalisuus johtamisessa ja hallinnossa 5 op (LY) - HAJO1205
-Talous ja johtaminen 5 op (LY) - HAJO1206

Omaan opintosuunnan mukaiset opinnot, tarjonnassa seuraavat kurssit:
-Uudistuvien julkisrahoitteisten organisaatioiden johtaminen 5 op  - HALL1201
-Uudistuvat palvelujärjestelmät 5 op - HALL1202

Edeltävät opinnot

Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamisen perusopinnot 25 op tai Hallintotiede 25 op tai Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op

Huomioitavaa

Opintojen tiedot tarkentuvat touko-kesäkuussa 2021.

Hinta

Tarkentuu myöhemmin

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tarkentuu ja avataan myöhemmin.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
044 465 2204,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru