Hallintotieteiden ja johtamisen aineopinnot 40 op (LY)

Aika ja paikka

Opinnot alkavat lokakuussa 2019, ja kestävät kevääseen 2021
Oulu

Tavoitteet

Hallintotieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ajankohtaisia hallintotieteiden teorioita, ja osaa käyttää näitä organisaatioiden kehittämisessä. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa johtamisen malleja, sekä henkilöstövoimavarojen käytön tapoja työyhteisöissä sekä erilaisten organisaatioiden johtamisessa. Tämän lisäksi aineopintojen jälkeen opiskelija osaa hahmottaa erilaisia johtamisen psykologian välineitä, innovaatioteorioita, sähköistä hallintoa, taloutta ja palvelurakenteita koskevaa keskustelua, ja hänellä on valmiuksia laatia itsenäisesti tieteellinen, kandidaatintutkielman tasoinen tutkielma. Hallintotieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija on laajentanut ja syventänyt tietojaan hallintotieteen eri tutkimusaiheista ja -kohteista.

Sisältö

-Toimintaympäristö ja strategia 5 op (LY) - HAJO1201
-Talouden uudet muodot 5 op (LY) - HAJO1203
-Henkilöstön ja työvoinnin johtaminen 5 op (LY) - HAJO1202
-Johtamisen psykologia I, 5 op (LY) - HAJO1204
-Tieto ja digitaalisuus johtamisessa ja hallinnossa 5 op (LY) - HAJO1205
-Talous ja johtaminen 5 op (LY) - HAJO1206

Omaan opintosuunnan mukaiset opinnot, tarjonnassa seuraavat kurssit:
-Uudistuvien julkisrahoitteisten organisaatioiden johtaminen 5 op  - HALL1201
-Uudistuvat palvelujärjestelmät 5 op - HALL1202

Edeltävät opinnot

Organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamisen perusopinnot 25 op tai Hallintotiede 25 op

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus:
760 €

Yksittäiset opintojaksot:
5 op: 132 €/opintojakso

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 23.9.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
044 465 2207,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi