Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op (LY) (etäopinnot)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2020-2021

Opinnot alkavat pe 18.9.2020.

Koronatilanteesta johtuen opinnot toteutetaan etäopetuksena. Opintoihin osallistuminen edellyttää tietokonetta ja toimivaa nettiyhteyttä.

Tavoitteet

Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella organisaatioiden ja työyhteisöjen toimintaa monitieteisenä, kompleksisena ilmiökenttänä. Hän osaa hahmottaa työyhteisöjen sisäisiä ja välisiä ilmiöitä monista hallinnon, ihmisten ja johtamisen näkökulmista. Opiskelija tunnistaa erilaisia teorioita ja malleja, joiden avulla organisaatioita ja työyhteisöjä voidaan selittää ja ymmärtää. Hän osaa myös arvioida teorioiden ja mallien soveltuvuutta käytännön muuttuviin tilanteisiin. Opiskelija osaa myös työyhteisöissä tarvittavia itsetuntemus-, vuorovaikutus- ja argumentointitaitoja.

Sisältö

HAJO1100 Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op
HAJO1101 Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op
HAJO1104 Johtaminen ja organisointi 5 op
HAJO1102 Johdatus liiketoimintaan globaalissa taloudessa 5 op
HAJO1103 Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op
HAJO1105 Vuorovaikutussuhteet 5 op

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus:
500 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 375 €), laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella

Yksittäiset opintojaksot:
132 €/opintojakso (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 92 €/opintojakso)

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

7.9.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Opintoihin ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
044 465 2204,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru