Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op (LY) - HAJO1100

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2022-2023

Opintojen toteutusmuoto (etä- vai lähiopetus) ja aikataulutus tarkentuvat loppukeväästä.

Tavoitteet

Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella organisaatioiden ja työyhteisöjen toimintaa monitieteisenä, kompleksisena ilmiökenttänä. Hän osaa hahmottaa työyhteisöjen sisäisiä ja välisiä ilmiöitä monista hallinnon, ihmisten ja johtamisen näkökulmista. Opiskelija tunnistaa erilaisia teorioita ja malleja, joiden avulla organisaatioita ja työyhteisöjä voidaan selittää ja ymmärtää. Hän osaa myös arvioida teorioiden ja mallien soveltuvuutta käytännön muuttuviin tilanteisiin. Opiskelija osaa myös työyhteisöissä tarvittavia itsetuntemus-, vuorovaikutus- ja argumentointitaitoja.

Perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

HAJO1101 Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op (LY)
HAJO1106 Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen 5 op (LY)
HAJO1102 Johdatus globaaliin talouteen 5 op (LY)
HAJO1103 Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op (LY)
HAJO1105 Vuorovaikutussuhteet 5 op (LY)

Hinta

Koko opintokokonaisuus:
500 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 375 €), laskutetaan kahdessa erässä

Yksittäiset opintojaksot:
132 €/opintojakso (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 92 €/opintojakso)

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

12.9.2022 mennessä. Ilmoittautuminen avataan aikataulujen tarkennuttua.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
044 465 2204,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru