Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op (LY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2019-2020

Koronatilanteesta johtuen opinnot toteutetaan etäopetuksena ainakin lokakuun loppuun saakka. Opintoihin osallistuminen edellyttää tietokonetta ja toimivaa nettiyhteyttä.

Tavoitteet

Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella organisaatioiden ja työyhteisöjen toimintaa monitieteisenä, kompleksisena ilmiökenttänä. Hän osaa hahmottaa työyhteisöjen sisäisiä ja välisiä ilmiöitä monista hallinnon, ihmisten ja johtamisen näkökulmista. Opiskelija tunnistaa erilaisia teorioita ja malleja, joiden avulla organisaatioita ja työyhteisöjä voidaan selittää ja ymmärtää. Hän osaa myös arvioida teorioiden ja mallien soveltuvuutta käytännön muuttuviin tilanteisiin. Opiskelija osaa myös työyhteisöissä tarvittavia itsetuntemus-, vuorovaikutus- ja argumentointitaitoja.

Sisältö

HAJO1100 Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op
HAJO1101 Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op
HAJO1104 Johtaminen ja organisointi 5 op
HAJO1102 Johdatus liiketoimintaan globaalissa taloudessa 5 op
HAJO1103 Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op
HAJO1105 Vuorovaikutussuhteet 5 op

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus:
500 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 375 €), laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella

Yksittäiset opintojaksot:
132 €/opintojakso (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 92 €/opintojakso)

Ilmoittautuminen

9.9.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
044 465 2207
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi