Hallitse ajankäyttöäsi

Koulutuksessa käsitellään oman ajan, työtehtävien ja hyvinvoinnin yhdistämistä hallituksi kokonaisuudeksi. Koulutuksessa eritellään tavoitteiden asettelua, tehtävien tärkeysjärjestystä, kalenterisuunnittelua, tekemättä jättämisen syitä, häiriötekijöiden vähentämistä ja saavutusten arviointia. Koulutuksessa käsitellään oman elämän suunnittelua tasapainoisen työ- ja elämäntavan luomisessa. Koulutukseen sisältyy luentoja, esimerkkejä ja mahdollisuus läsnäolijoiden omien tilanteiden käsittelyyn.

Aika ja paikka

16.3.–20.4.2021

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena verkko-oppimisympäristöissä (Moodle ja Zoom).

Voit osallistua koulutukseen sisältyviin webinaareihin

 • etänä omalta laitteelta
 • etäryhmässä Oulussa, Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa tai Ylivieskassa (paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa)

Kouluttaja

FK, työyhteisövalmentaja ja -kouluttaja, coach, työnohjaaja, kirjailija Pirkko Heiske

Sisältö

Lyhyet ennakkokyselyt

Ennakkovideo (1 t): Miksi meillä oikeastaan on kiire? Kiire työpaikkakulttuurina

Webinaari 1 Ajankäytön hallinta
ti 16.3.2021 klo 9.00–16.00

Webinaarissa painotetaan ennakkokyselyssä esiin tulleita aiheita ja käydään läpi esimerkkitilanteita.

 • Nykyisen ajankäytön eritteleminen
  • Mihin aikamme käytännössä menee nyt?
  • Mikä on yhteisön tavoite?  Tukeeko yhteisön eri osapuolten ajankäyttö yhteisiä tavoitteita?
  • Tärkeisiin ja toissijaisiin töihin käytettävä aika. Erilaiset tavat luokittaa työn tärkeys.
  • Tekemättä / myöhässä tehtyjen työtehtävien kartoittaminen.
 • Ajankäytön suunnittelu
  • Tavoitteena tilanteen hallinta, ei kovempi vauhti
  • Viikkokalenterisuunnittelu, kuukausi- ja vuosisuunnittelu käytännössä.
  • Entä jos suunnittelu tuottaa ahdistusta?
  • Työpäivän ja -viikon rytmitys; ajan varaaminen keskittyneelle työnteolle, käytettävissä olemiselle, levolle ja yksityiselämälle.
  • Oman ajankäytön säännöllinen arviointi
 • Miten vähennämme häiriötekijöitä?
  • Työn häiriötekijät keskeytyksistä suunnittelemattomuuteen.
  • Mikä on käyttökelpoinen työn laatutaso?
  • Miten ottaa huomioon ennakoimattomat tilanteet?
 • Sähköposti ja kokoukset
  • Sähköpostin käyttösäännöt. Nykyiset säännöt / paremmat vaihtoehdot
  • Kokouksen suunnittelu. Vertaa nykykäytäntöihin
 • Oman elämänlaadun parantaminen
  • Työ ja yksityiselämä tasapainoiseksi kokonaisuudeksi!
  • Oman elämän arvot ja tavoitteet; tavoitteiden asettelu
  • Menetelmiä omasta itsestä ja ajankäytöstä huolehtimiseen: viikkoarviot, omien suoritusten kirjaaminen, esteiden erittely, kiitollisuusharjoitus

Kirjallinen vastaus ennakkokyselyyn

 • Osallistujat saavat kirjallisen vastauksen ennakkokyselyyn. Keskustelufoorum- ja sparraustuki

Webinaari 2 Miten onnistumme saamaan ajankäyttömme hallintaan?
ti 20.4.2021 klo 12.30–15.30

 • Osallistujien esimerkit käydään läpi yhteisessä istunnossa ja kokemuksia arvioidaan.

Osallistujat saavat koulutuksesta mukaansa kirjalliset ohjeet omasta itsestä ja ajankäytöstä huolehtimiseen.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

230 € sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

25.2.21 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutus toteutuu, mukaan voi vielä ilmoittautua.

Jos osallistut webinaareihin omalta laitteeltasi, valitse toimipaikaksi Oulu.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kouluttaja

Pirkko Heiske on työskennellyt johtamiskoulutuksen parissa parikymmentä vuotta Suomen Lääkäriliitosta sairaanhoitopiirien johtamiskoulutukseen ja viime vuosina toteutettuihin Reilu ja rohkea esimies -koulutuksiin. Hän on kouluttanut ja konsultoinut satoja työyhteisöjä kahdenkymmenen vuoden aikana työyhteisöjen sisäiseen dynamiikkaan tai vaativiin asiakkaisiin liittyen, esimerkkinä Aseman Lapset ry., Attendo Oy, Aluevalvontavirastot.

Pirkko on tunnettu kyvystään lähestyä yleisöään yhteisöjen todellisilla kysymyksillä, huumorilla, vapaalla ja ihmisystävällisellä tyylilajilla.

Heiske on palkittu luennoitsija, joka on myös ollut mukana yhteisöjen kriisinkäsittelyssä ja tehnyt työnohjausta. Hän on toimittanut pari kirjaa sekä kirjoittanut koko joukon artikkeleita ja kaksi työyhteisöihin liittyvää teosta (Hyvinvointia työyhteisöön, Yrityskirjat Oy, 3. painos 2005; Vaativat ratkaisut työyhteisössä - visioiden uusi sisältö, Yrityskirjat Oy 2005). Hän on vasta julkaissut e-kirjat Johtamisen lumo (33 esimerkkiä vaikeista johtamistilanteista) ja Pitäiskö tässä vielä hymyilläkin? (28 hankalaa asiakastilannetta ja niiden ratkaisut).

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru