Hankintalain tuoreimmat muutokset ja ajankohtaista oikeuskäytännöstä (etäkoulutus)

Hankintalain uusimmat muutokset astuvat voimaan 1.7.2021. Mikä muuttuu? Mitä muutokset käytännössä tarkoittavat? Osallistumalla käytännönläheiseen koulutukseen varmistat, että olet lakiuudistuksenkin jälkeen ajan hermolla julkisten hankintojen maailmassa. Koulutus soveltuu kaikille julkisten hankintojen parissa työskenteleville.

Aika ja paikka

Ti 23.11.2021 klo 9.00–12.00 verkko, tarkemmat tiedot kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Hankintojen parissa työskentelevä henkilöstö

Kouluttaja

OTM Tuukka Lappalainen, PTCServices Oy

Sisältö

Hankintalain tuoreimmat muutokset

 • Hallituksen esityksen (HE 244/2020 vp) taustoista ja muutosehdotusten tavoitteista
 • Mitä hankintalain kevään 2021 uudistuksessa muutettiin?
  • Puitejärjestelyt
  • Poissulkemisperusteet
  • Dynaaminen hankintajärjestelmä
  • Hankintasopimuksen muuttaminen
  • Odotusaika
  • Hankintailmoitus ja jälki-ilmoitus
  • Muutokset muuhun lainsäädäntöön

Oikeuskäytäntöä hankintaprosessin erityiskysymyksistä

 • Käydään läpi vuonna 2017 voimaan tulleen hankintalain soveltamista koskevat merkittävimmät linjanvedot ja mielenkiintoisimmat tapaukset (MAO, KHO, EUTI) koskien mm.
  • Kilpailuttamisvelvoitetta
  • Suorahankintoja
  • Tarjoajien kelpoisuutta
  • Vertailuperusteiden asettamista ja tarjousten vertailua
  • Sopimuksen muuttamista (sallitut / kielletyt muutokset)

Hinta

140 € sisältäen materiaalin sähköisenä

Ilmoittautuminen

5.11. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru