Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena - hengityskoulu 6 op (lähikoulutus)

Psykofyysistä hengitysterapiaa on alun perin käytetty hyperventilaatio-oireista ja ahdistuneisuudesta kärsivien auttamiseen. Psykofyysistä ryhmämuotoista lyhytterapiaa kutsuttiin nimellä hengityskoulu. Nykyään menetelmää sovelletaan itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena monenlaisille ihmisryhmille. Monilla on ongelmia yliviriämisen, aliviriämisen, tunnesäätelyn tai itsetuntemuksen kanssa. Näistä aiheutuu varsin yleisiä oireita ja ongelmia. Kaikkien hengitys on aika ajoin epätasapainossa ilman, että ihminen on itse välttämättä huomannut sitä. Tämä menetelmä tarjoaa keinoja sekä ammattihenkilön että potilaan/ohjattavan itsesäätelyn parantamiseen. Se antaa ammattilaiselle tukea myös omaan jaksamiseen, työuupumuksen välttämiseen ja hengitystilan löytämiseen omassa elämässä. Psykofyysinen hengitysterapia on integroitavissa moniin terapiamuotoihin ja ohjaukseen, monenlaisten ammattilaisten työvälineeksi ja erilaisten kehollisten ja toiminnallisten ohjauskäytäntöjen tueksi.

Aika ja paikka

1. jakso: 7.–9.9. ke klo 10–17, to klo 9–17, pe klo 9–14.15
2. jakso: 28.–30.9. ke klo 10–17, to klo 9–17, pe klo 9–14.15
3. jakso: 10.–11.11. to klo 9–16, pe klo 9–14.30
4. jakso: 1.–2.12.2022 to klo 9–16, pe klo 9–14.30

Koulutuksessa on 10 lähipäivää (3 + 3 +2 +2). Kellonaikoihin on tehty pieniä muutoksia aiemmin ilmoitettuun verrattuna.

Koulutuspaikka on Oulu,  ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmiä voidaan soveltaa yksilö, pari- ja perhetyöhön ja erilaisiin ryhmiin.
Koulutus sopii mm. seuraaville ryhmille:

 • terveydenhuollon ja psykoterapiatyön ammattihenkilöt
 • toiminnallisten hengityshäiriöiden, ahdistus-, jännitys- tai stressioireista kärsivien potilaiden auttajat
 • hengityselinsairauksista ja muista somaattisista sairauksista kärsivien potilaiden kanssa työskentelevät
 • synnyttäjiä auttavat kätilöt ja lääkärit
 • soveltuu myös opettajille, lastentarhanopettajille, diakoneille ja muille sosiaali-, kasvatus- ja hoitotyötä tekeville
 • liikunnan ohjaajat ja opettajat, joogaopettajat ym.
 • hyödyllinen ammattilaisille, joiden työssä hengitys ja äänenkäyttö ovat merkityksellisessä osassa, esimerkiksi musiikki- ja teatterialan ihmiset

Koulutus ei sovellu henkilöille, joilla on ajankohtaisesti vaikea, toimintakykyä rajoittava sairaus, aistirajoitteita (näkö- tai kuulo-ongelmia) tai akuutti, vaikea elämänkriisi. Koulutuksessa työskennellään paljon lattiatasossa (makuulla tai toista lattialla avustaen). Koulutuksessa ollaan siis paljon matalissa alkuasennoissa lattialla, mikä on hyvä huomioida oman fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta. Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat voivat estää harjoituksiin osallistumisen. Ota yhteyttä, mikäli oma osallistumiskykysi askarruttaa.

Kouluttaja

Psykologi, psykoterapeutti VET Minna Martin
Kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET Rauni Toffer
Mukana myös kouluttajakoulutettava Viveka Kauranen


Minna Martin

Rauni Toffer

Sisältö

Psykofyysistä hengitysterapiaa (eli hengityskoulua) on kehitetty 40 vuoden ajan sekä kliinisen potilastyön että ammattihenkilöiden koulutuksen avulla. Kyseessä on integratiivinen psykofyysinen menetelmä, jota kehitetään vastaamaan sekä ohjattavien että esimerkiksi terveydenhuollon palvelutarjonnan tarpeita.
Hengityskouluun tai menetelmän pohjalta kehitettyyn psykofyysiseen ryhmään tai yksilöterapiaan on osallistunut tuhansia potilaita ympäri Suomen. Noin 800 ammattihenkilöä on osallistunut tähän pidempään koulutukseen, joka antaa valmiudet toimia hengityskoulu -ryhmän ohjaajana tai soveltaa hengityksen parissa työskentelyä yksilö, pari- ja perhekontakteissa potilaiden, asiakkaiden tai oppilaiden kanssa.
Koulutuksessa tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Hengitys on myös käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa.
Hengitystyö aloitetaan kuitenkin aina itsestä. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksessa osallistuja käy läpi saman terapeuttisen prosessin kuin hengitysterapiaan tuleva asiakas tai potilas. Ryhmässä kehollisesti työskentely sysää omakohtaisen tunneprosessin liikkeelle. Tämän vuoksi koulutuksen yhteyteen on hyvä varata riittävästi aikaa opitun ja koetun sisäistämiseen sekä tunneprosessin käsittelyyn. Osalla saattaa koulutuksen yhteydessä nousta esiin oman psykoterapian tarve ja tälle on hyvä olla avoimena koulutukseen tullessa.
Kokemuksellisen oppimisen lisäksi koulutuksessa edellytetään kirjallisuuteen perehtymistä itsenäisesti ja välitehtävien pohjalta reflektointia henkilökohtaisessa päiväkirjassa ja yhteisessä oppimisverkossa. On myös suositeltavaa hankkia menetelmästä kokemuksellista tietoa ennalta, esimerkiksi osallistumalla Hengitys työvälineenä tai Tutustumismatka hengitykseen -koulutuspäivään, jotta on realistinen käsitys menetelmästä.

Sisältö tapaamiskerroilla:

 • hengityskouluryhmän aloittaminen
 • oleminen ja tekeminen
 • varhainen vuorovaikutus ja hengityksen säätely
 • stressin syntyminen, ylläpysyminen ja vaikutus
 • pelot, häpeä, vaille jääminen ja vastapainona turvallisuus
 • rajat suojaavana ja läpäisevänä hengityksessä ja ihmissuhteissa
 • mielikuvien ja myötätunnon merkitys muutoksessa
 • vastarinta muutoksessa
 • uloshengitys muutostyön lähtökohtana
 • tilakysymys eli onko tilaa hengittää
 • sisäänhengitys, saaminen ja nautinto
 • vuorovaikutus ja hengitys
 • eroaminen ja surutyö
 • ryhmän lopettaminen
 • kertaus ja päättötyöt

Työskentely

Koulutuksen laajuus on yhteensä 6 opintopistettä. Koulutus sisältää 78 lähiopetustuntia, välitehtäviä ja itsenäistä teoriaan tutustumista. Lähitapaamisten välillä osallistujat reflektoivat omaa kehollisuuttaan ja vuorovaikutustilanteita annettujen ennakkotehtävien avulla verkkoluokkaan (Moodle). Koulutuksen lopussa osallistujat tekevät kokemuksellisen lopputyön.

Koulutuksessa tulee olla läsnä, koska työskentely perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Ensimmäisellä ja toisella jaksolla luodaan perusteet toiminnalle ja ryhmän turvallisuudelle. Näin ollen 1. ja 2. jakson poissaolo estää opintojen jatkumisen ja tällöin noudatetaan kesäyliopiston peruutus- / keskeyttämisehtoja (ks. ehdot koulutusesittelyn lopusta seuraavalta palstalta).

Oppimateriaali

Koulutuksessa käytettävä Hengitysterapeutin työkirja sisältyy koulutuksen hintaan (Martin Minna, Seppä Maila, Nissinen Rauni 2017: Hengitysterapeutin työkirja. Mediapinta.). Muu oheismateriaali hankitaan itse.

 

Hinta

2100 € sisältäen koulutuksen ja työkirjan, laskutetaan kolmessa erässä tai sopimuksen mukaan

Ilmoittautuminen

27.5.2022 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevasta ilmoittautumispainikkeesta

Hakemus

Lähetä lisäksi 27.5.2022 mennessä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi. Kerro hakemuksessasi seuraavat tiedot:

 • Yhteystietosi (nimi, puhelinnumero ja sähköposti)
 • Aiempi psykofyysinen koulutuksesi ja kokemuksesi
 • Miksi haet tähän koulutukseen?
 • Miten voit käyttää menetelmää työssäsi?

Hyväksyminen

Koulutukseen hyväksyminen vahvistetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. Osallistujat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksen ja soveltuvuuden perusteella. Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä.

Peruutusehdot

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (27.5.22) jälkeen tapahtuvasta osallistumisen perumisesta laskutetaan koulutukseen hyväksytyiltä 700 € hinnasta. Jos osallistuminen perutaan tai koulutus keskeytetään 8.8.22 jälkeen tai perumista ei tehdä lainkaan, laskutetaan koko hinta.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
p. 044 465 2201

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru