Henkilöstövoimavarojen ja työyhteisöjen johtaminen 5 op (LY)

04.10.2018–10.10.2018 Oulu

Aika ja paikka

to 4.10. klo 16.30-19.30
pe 5.10. klo 16.30-18.45
la 6.10. klo 10.00-15.00
ke 10.10.2018 klo 16.30-19.30

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

HTT Hanna Vakkala
Dosentti, HTT, DI Marko Kesti

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • nimetä henkilöstövoimavarojen johtamisen teoreettiset lähtökohdat
  • kuvata henkilöstövoimavarojen johtamisen strategisia kysymyksiä
  • eritellä osaamisen johtamisen ulottuvuuksia ja työyhteisöjen johtamisen avaintekijöitä
  • hahmottaa organisaatioiden kehittämistarpeita yhteisöllisestä näkökulmasta
  • soveltaa esimiestoiminnan ja henkilöstöjohtamisen periaatteita työyhteisöissä.

Sisältö

Strategisten henkilöstövoimavarojen ja työyhteisöjen merkitys ja henkilöstövoimavarojen johtamisen uusimmat ajattelutavat, henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja menetelmät, osaamisen johtamisen tavoitteet ja keinot, yhteisöllisyys ja työilmapiirin aikaansaaminen organisaatiossa sekä työyhteisö sosiaalisena järjestelmänä.

Opetus- ja työmuodot

Luennot (16 t) ja omakohtainen perehtyminen kirjalliseen materiaaliin.

Vaadittavat suoritukset

Oppimistehtävä, jossa hyödynnetään luentomateriaalin ohella vähintään yhtä kirjaa sekä kahta erikseen ilmoitettavaa artikkelia.

Kirjallisuus

Luennoitsijan erikseen ilmoittamat englanninkieliset artikkelit ja yksi kirja seuraavista:
- Helsilä & Salojärvi (toim.). Strategisen henkilöstöjohtamisen käytännöt (2009).
- Viitala, Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä (2007).

Hinta

Oulu: 128 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 90 €)