Historianfilosofia 5 op (OY) - ay700631A

13.12.2021–12.09.2022 Oulu, Kuusamo

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy historianfilosofiaan alana ja johonkin sen nykyajan suuntaukseen.

Sisältö

Verkkotentti tai essee
Ma 13.12.21 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 14.3.22 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 12.9.22 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

LUETTAVA KAKSI KIRJAA

VALITSE TOINEN SEURAAVISTA:
- Day, Mark. 2008. Philosophy of History. London: Bloomsbury.
TAI
- Chiel van Den Akker. 2020. The Modern Idea of History and its Value. An Introduction. Amsterdam: Amsterdam University Press.

VALITSE LISÄKSI YKSI SEURAAVISTA:
- Gorman, Jonathan. 2014. Historical Judgment. Oxon: Routledge.
- Kuukkanen, Jouni-Matti 2015. Postnarrativist Philosophy of Historiography. Basingstoke: Palgrave.
- Kuukkanen, Jouni-Matti (toim.). 2020. Philosophy of History. Twenty-First Century Perspectives.  London: Bloomsbury.
- Pihlainen, Kalle.  2017. Constructivism and a Politics of the Past. London: Routledge.
- Roth, Paul. 2020. The Philosophical Structure of Historical Explanation. Evanston: Northwestern University Press.
- Tucker, Aviezer. 2004. Our Knowledge of the Past: A Philosophy of Historiography. Cambridge: Cambridge UP.
- Van den Akker, Chiel. 2018. The Exemplifying Past: A Philosophy of History. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Väyrynen, Kari ja Pulkkinen Jarmo. Historian filosofia. Tampere: Vastapaino.
- Väyrynen, Kari ja Pulkkinen Jarmo. Historian teoria. Tampere: Vastapaino.