Hoitotiede tieteenä 5 op - AY353301S (OY)

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään verkkovälitteisenä ajalla 26.9.-22.10.2022.

Info: ma 26.9. klo 16.30-18.15
1. luento: ti 27.9. klo 16.30-19.15
2. luento: ti 4.10. klo 16.30-19.15
3. luento: ti 11.10. klo 16.30-19.15
Webinaari: la 22.10.2022 klo 9.00-14.15

Kouluttaja

TtM Eeva Talus

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa:

  • orientoitua tiedeyhteisöön ja akateemiseen opiskeluun.
  • kuvailla hoitotieteen kehityksen, tutkimuksen suuntaukset, painopisteet ja tutkimuskohteet sekä teoriat,
  • keskustella hoitotieteen merkityksestä sosiaali- ja terveydenhuollossa.
  • analysoida ja arvioida omaa ja ryhmän asiantuntijuuden kehittymistä sekä jatkuvaa oppimista hyödyntäen asiantuntijuusmallia (STM), hoitotieteellistä tietoa ja käsitteistöä
  • viestiä joustavasti monialaisissa, kansallisissa sekä kansainvälisissä oppimis- ja työyhteisöissä huomioiden eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat.

Sisältö

  • Yliopisto-opintoihin orientoituminen ja integroituminen tiedeyhteisöön
  • Hoitotieteen kehitys
  • Tutkimuksen suuntaukset, painopisteet ja tutkimuskohteet
  • Hoitotieteellisen tiedon merkitys asiantuntijuuden kehittymisessä ja sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Oppimispäiväkirjan laatiminen, yhteisölliset tehtävät verkko-oppimisympäristössä. Arvioinnissa käytetään itse-, vertais- ja opettaja-arviointia.

Toteutustavat

Luennot/ työpajat 11 h (Läsnäoloa edellyttävää etäopetusta)
Seminaari 6 h (Läsnäoloa edellyttävää etäopetusta)
Oppimispäiväkirjan laatiminen 18 h (ajasta riippumatonta etäopetusta)
Itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 90 h (ajasta riippumatonta etäopetusta)
Vertaisarviointi (ajasta riippumatonta etäopetusta)

Oppimateriaalit

Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H., Leino-Kilpi, H., Lindström, U. Å., Paavilainen, E., Pietilä, A-M., Salanterä, S., Vehviläinen-Julkunen, K. & Åstedt-Kurki, P. 2016. Hoitotiede. 4. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy. Helsinki.

Lauri S ja Kyngäs H. 2006. Hoitotieteen teorian kehittäminen. Sanoma Pro Oy.

Hoitotiede- ja Tutkiva Hoitotyö -lehdet Muu ajankohtainen kotimainen ja kansainvälinen kirjallisuus.

Lisätiedot

Mikäli opiskelija tulee valituksi tutkinto-opiskelijaksi, tulee hänen suorittaa omaopettajaohjaus ja orientaatio yliopistoon 10 h.

Arviointiasteikko

0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru