LuoVi -ohjaajien® kouluttajakoulutus 9 op

08.09.2023–27.11.2023 Kuusamo, Verkossa

Luonnosta Virtaa -ohjaajille® suunnattu kouluttajakoulutus

Koulutuksen tavoitteena on syventää tietoa Luonnosta Virtaa/LuoVi -kuntoutusmenetelmistä sekä antaa valmiudet ja pätevyyden kouluttaa uusia LuoVi-ohjaajia® (LuoVi-ohjaajien kouluttajapätevyys).

Tavoitteena on myös täydentää ja syventää osaamista luonnon hyvinvointivaikutusten ammattimaisessa hyödyntämisessä osana omaa ja työyhteisön ammatillisuutta, missä luontoa käytetään tavoitteellisesti niin asiakkaiden kuin omankin hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Aika ja paikka

Aikataulu päivitetty 15.5.:
28.8.–27.11.2023, koulutus toteutuu osittain etänä ja osittain lähiopetuksena

1. osio: Luonnosta Virtaa -kuntoutusmenetelmät kouluttajan näkökulmasta, käytännössä
ma–ti 28.–29.8. klo 9–16, etänä (zoom)

2. osio: Luonnosta Virtaa -kuntoutusmenetelmät kouluttajan näkökulmasta, teoriapäivät
ma–ti 25.–26.9. klo 9–16, lähinä Tampere (tarkempi paikka ilmoitetaan osallistujille)

3. osio: LuoVi- ohjaajien kouluttajakoulutuksen päätös ja lopputöiden esitykset (seminaari)
ma 27​.11. klo 9–16, etänä (Zoom)

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu Luonnosta Virtaa -ohjaajakoulutuksen suorittaneille ammattilaisille, jotka haluavat tulevaisuudessa ryhtyä kouluttamaan uusia LuoVi -ohjaajia. Pääsyvaatimuksena koulutukseen on hyväksytysti suoritettu Luonnosta Virtaa -ohjaajakoulutus.

Kouluttaja

Koulutuskokonaisuuden kouluttajina toimivat Green Care -toiminnan, luontoperusteisen tutkimustiedon sekä luontoavusteisten menetelmien kokeneet asiantuntijat ja kouluttajat. Kouluttajat ovat kehittäneet tieteelliseen tutkimukseen perustuvan Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuuden.

Jane-Veera Paakkolanvaara
Eko- ja ympäristöpsykologi (PsM), psykoterapeutti, psykologian aineenopettaja, väitöskirjatutkija
Green Care Finland ry: hallituksen ja laatulautakunnan jäsen, Psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian ammatillisen työryhmän puheenjohtaja

Kirsi Salonen
Eko- ja ympäristöpsykologi (PsT), tutkijatohtori, psykoterapeutti
Green Care Finland ry:n perustajajäsen ja laatulautakunnan puheenjohtaja
Kirsi väitteli psykologian tohtoriksi vuonna 2020 Tampereen yliopistossa. Eko- ja ympäristöpsykologian alaan kuuluvan väitöstutkimuksen aiheena oli: Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena. Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/121602

Sisältö

1. osio: Luonnosta Virtaa -kuntoutusmenetelmät kouluttajan näkökulmasta, käytännössä (2 pv lähinä Kuusamossa)

  • LuoVi-harjoitteiden kertaaminen käytännössä
  • LuoVi-kuntoutusmenetelmien ohjaamisen tukeminen käytännössä
  • Hyvien ohjaamisperiaatteiden tunnistaminen ja kehittäminen
  • Käytännön harjoittelua LuoVi-kouluttajana

2. osio: Luonnosta Virtaa -kuntoutusmenetelmät kouluttajan näkökulmasta, teoriapäivät (2 pv etänä, Zoom)

  • Luonnosta Virtaa (LuoVi) -kuntoutusmenetelmien teoreettinen tausta ja eri LuoVi-vaiheiden kertaaminen
  • Tutustuminen uusiin LuoVi-harjoitteisiin (Horisontti, Verso, Polku)
  • LuoVi-menetelmien ohjauksen, ohjaajan osaamisen sekä ohjausprosessin merkityksen ymmärtäminen sekä tukeminen
  • Yhteistyösuhteen/allianssin tukeminen LuoVi:ssa

3. osio: LuoVi- ohjaajien kouluttajakoulutuksen päätös ja lopputöiden esitykset (1 pv seminaari etänä, Zoom)

  • Lopputöiden esitykset ja arvioinnit
  • Koulutuksen päätös

Koulutuskokonaisuus (9 op) muodostuu koulutuspäivistä: teoriaosuuksista, keskusteluista ja ohjatuista käytännön harjoituksista (LuoVi-kuntoutusmenetelmät) luontoympäristössä, koulutuspäivien välissä tehtävistä itsenäisistä tehtävistä ja oheiskirjallisuuteen perehtymisestä. Koulutuksen aikana laaditaan omaan työhön sovellettava kehittämistyö, josta kouluttajat antavat jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen palautteen päätöspäivänä. Kehittämistehtävä on videoitu koulutustilanne, jossa osallistuja kouluttaa Luonnosta Virtaa -menetelmiä esimerkiksi omalle työyksikölle tai kollegalle. Osallistujalla on mahdollisuus halutessaan saada henkilökohtaista ohjausta kouluttajalta (30 min. / opiskelija).

Koulutuspäiviin osioissa 1 ja 2 sisältyy käytännön luontoharjoitteita ulkona. Etäkoulutuspäivinä tarvitaan ulkoiluvarustuksen lisäksi laitetta ja verkkoyhteyttä myös ulkoharjoitteissa: älypuhelin tai kannettava, mikki & kuulokkeet ja nettiyhteys.

Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta saa todistuksen.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi:
•    ymmärrät Luonnosta Virtaa -menetelmän taustateorian ja -tutkimukset, lähestymistavan ja keskeiset käsitteet sekä kykenet opettamaan ne koulutusryhmässä
•    osaat soveltaa LuoVi-menetelmää asiakkaidesi tai asiakasryhmiesi tavoitteisiin pääsemiseksi ja opettaa koulutettavillesi soveltamisen perusperiaatteet
•    osaat suunnitella, organisoida ja toteuttaa kriteerien mukaisen LuoVi-menetelmäkoulutuksen kohderyhmän tarpeiden ja osaamistason mukaiseksi (VoimaLuoVi ja HoivaLuoVi)
•    osaat arvioida koulutettaviesi oppimista, osaamistavoitteiden ja valmiuksien saavuttamista
•    osaat käyttää ja kouluttaa LuoVi-menetelmää vaikuttavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla
•    osaat varmistaa valmistuneiden osaajien pätevyyden

Arviointikriteerit: hyväksytty/hylätty.

Hinta

1150 € sisältäen koulutuksen, koulutusmateriaalin sähköisenä, yksilöllisen ohjauskeskustelun sekä lounaan ja kahvin lähiopetuspäivinä

Ilmoittaudu

20.8. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Tiedustelut:

Koulutussuunnittelija
Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi Kuvat: Johanna Riekki