Huh tunteita!

18.04.2024 Verkossa

Tunnetaidot varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa

Aika

18.4.2024

Paikka

Verkossa

Ilmoittautuminen

31.3.2024 mennessä

Hinta

70 euroa

Lisätietoja

Kehittämiskoordinaattori Terhi Mustakangas, terhi.mustakangas@ylivieska.fi, puh. 044 429 4389

Aika ja paikka

18.4.2024 klo 15.00-16.30 verkossa

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen ja alakoulujen henkilöstö, muut aiheesta kiinnostuneet

Kouluttaja

Jonna Ropponen

tunnetaitokouluttaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja VEO, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajien kouluttaja LTTO, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja RVO.

Jonna on työskennellyt lasten parissa 20 vuotta, joista 5 vuotta erityislasten parissa. Jonna tuo koulutukseen käytännön kokemuksia niin haastavista tilanteista kuin tunnesäätelytaitojen tukemisesta myös tuen tarpeisten lasten kanssa.

Jonna kouluttaa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia tilauskoulutusten lisäksi myös vuoden mittaisessa lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa Helsingissä ja Lappeenrannassa.

Kiitosta Jonna saa käytännönläheisistä esimerkeistään työarjen keskellä, lämpimästä huumoristaan ja ammattilaisen kuormituksen ja vaateiden ymmärtämisestä.

Tavoitteet

Huh tunteita! Niitä luokissa ja lapsiryhmissä riittää - pettymyksistä malttamattomaan innostukseen. Omaa reagointiaan tunnetilanteissa lapsi oppii pikkuhiljaa säätelemään mallin, toiston ja tuen avulla – niin arkisissa tilanteissa kuin ohjatuissa tunnetaitohetkissä.

Luennon tavoitteena on antaa osallistujalle keinoja tukea lasta tunnetaidoissa ja kohdata hankalia tunnetilanteita myönteisin keinoin. Saat tietoa, mitä tunnetilanteissa oikein tapahtuu ja miten voit itse toimia tunnetilanteissa lasta ja itseäsi tukien

Sisältö

Luennon teemat:

• Tuntevat aivot – mitä tunnekuohutilanteessa tapahtuu?

• Emotionaalisen turvan kannatteleva voima tunnesäätelyn kehittymisessä

• Miten tunnetaitoja voi lapsiryhmässä tukea? Konkreettisia esimerkkejä

• Kehitys on pieniä steppejä! Missä kaikessa tänään taas onnistuttiinkaan!

Hinta

70 euroa

Ilmoittaudu

31.3.2024 mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.