Huomaa hyvä lapsissa ja nuorissa!

On tärkeää, että jokaisesta lapsesta kasvaa eheä persoonallisuus, joka oivaltaa omat vahvuutensa ja osaa käyttää niitä viisaasti yhteiseen hyvään. Se on kaikkien aikuisten yhteinen tehtävä! Parhaimmillaan omien vahvuuksien löytäminen tekee elämästä merkityksellistä. Tervetuloa mukaan koulutukseen, jossa opit, miten positiivinen pedagogiikka tuodaan opetuksen ja kasvatuksen keskiöön ja miten tämän osaamisen avulla autetaan jokaista lasta ja nuorta kirkastamaan vahvuutensa ja rakennetaan kestävää hyvinvointia.

Aika ja paikka

Pe 2.10.20 klo 9.00–15.00 (ajankohta ja toteutustapa muuttunut aiemmin ilmoitetusta)

Lähiopetus Oulussa, etäryhmät Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Voit osallistua koulutukseen etäluentona myös omalta koneeltasi.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö

Kouluttaja

Erityisopettaja, kouluhyvinvoinnin asiantuntija, KM Mari Thure

Mari Thure

Tavoitteet

Ymmärrät, mitä on positiivinen pedagogiikka ja miten sitä toteutetaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Opit, miten uusin tutkittu tieteellinen tieto lasten hyvinvoinnista on valjastettavissa hyvinvointia tukeviin käytänteisiin koko toimintakulttuurin tasolla.

Saat laajan ymmärryksen, miten rakennetaan ”arvostavan kohtaamisen kivijalka” suhteessa vanhempiin ja kollegoihin.

Opit aiempaa monipuolisemmin ja laaja-alaisemmin tunnistamaan lasten vahvuuksia sekä hyödyntämään vahvuusajattelua toimivan ryhmän rakentamisessa.

Löydät keinoja aktivoida oppilaita tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittymään niissä.

Saat käytännön työkaluja lasten tuen tarpeiden havaitsemiseen, oikea-aikaiseen puuttumiseen vahvuusnäkökulmalla.
Innostut työstäsi sekä positiivisen pedagogiikan mahdollisuuksista ja kehityt myönteisen kohtaamisen asiantuntijaksi, todelliseksi hyvän huomaajaksi!

Sisältö

Positiivinen pedagogiikka

 • Mitä tarkoitetaan luonteenvahvuuksilla
 • Vahvuuksille rakentava pedagogiikka
 • Positiivisten emootioiden voima
 • Myönteisyyden voima lapsen ja nuoren kohtaamisessa
 • Oikea-aikaisen palautteen merkitys

Haastavasti käyttäytyvien lasten kohtaaminen myönteisen kautta

 • Vuorovaikutuksen keskeiset mekanismit haastavasti käyttäytyvän lapsen ja nuoren kohtaamisessa
 • Vahvuuksien tunnistamisen merkitys
 • Tuen antamisen vaikuttavuus
 • Itsesäätelyn, toiminnanohjauksen ja stressin säätelyn mekanismit
 • Mitä ovat käyttäytymisen haasteet ja käytösoireet?
 • Mistä käytösoireet voivat johtua?
 • Miten käytösoireilevaa lasta voi auttaa?
 • Mitä toistuville hankalille tilanteille voi tehdä?
 • Miten opitaan sosioemotionaalisia taitoja ja miksi ne ovat niin tärkeitä lasten elämässä?

Hinta

130 € Oulussa / 120 € Kuusamossa / 110 € Pyhäjärvellä, Raahessa, Ylivieskassa ja omalta koneelta

Hinta sisältää  koulutuksen ja sähköisen materiaalin, Kuusamossa myös lounaan.

Ilmoittautuminen

14.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Jos osallistut omalta koneeltasi, valitse tällöin toimipaikaksi Oulu.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.Koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätietoja

Oulun toimipaikka:
Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Katilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi