Hyvän hankintasopimuksen laatiminen webinaari

Aika ja paikka

To 19.11.20 klo 9.00–14.30
Etäryhmät Kuusamossa, Oulussa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Voit osallistua koulutukseen etäluentona myös omalta koneeltasi.

Kohderyhmä

Julkisten hankintojen parissa työskentelevät

Kouluttaja

Asiantuntija, varatuomari Annamari Kontio, PTCServices Oy
Kouluttajan erityisosaamista ovat sopimusoikeus ja IT-hankinnat. Hän on ollut mukana kirjoittamassa kirjoja Yrityksen hankintaopas ja Julkisten hankintojen käsikirja.

Sisältö

Mistä liikkeelle

 • Missä vaiheessa sopimus tulisi laatia ja kuka sen laatii?
 • Hankintalain reunaehdot
 • Muun lainsäädännön reunaehdot

Tukijalkana yleiset sopimusehdot

 • Vinkit julkishallinnon yleisten sopimusehtojen käyttämiseen

Mistä ainakin pitää sopia

 • Sopimuksen kohde
 • Hinta ja miten sitä saa muuttaa
 • Sopimusosapuolten oikeudet ja velvollisuudet
 • Sopimuksen seuranta
 • Sopimusoikeudellinen vastuu ja vahingonkorvaukset
 • Sopimuksen kesto ja sen päättäminen
 • Palvelusopimusten erityispiirteet

Hinta

220 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin sähköisenä

Ilmoittautuminen

2.11. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Oulun, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Jos osallistut omalta koneeltasi, valitse siinä tapauksessa toimipaikaksi Oulu.

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Oulun toimipaikka:
Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Katilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi