Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) -osaamiskokonaisuus 25-31 op (UEF)

Verkko-opinnot

Aika ja paikka

Ylivieska, kevät - syksy 2019, sekä kevät 2020.
Opinto-oikeus on voimassa 31.7.2020 saakka.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen koordinaattoreille, suunnittelijoille, asiantuntijoille, kehittäjille, johtajille, terveydenhoitajille ja kaikille sosiaali- ja terveysalalla tai kolmannella sektorilla toimiville ja muissa asiantuntijatehtävissä toimiville, jotka tarvitsevat sote-uudistuksen myötä vahvistaa ja päivittää osaamistaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ajankohtaisissa kysymyksissä.

Tavoitteet

Kunnat ovat vastuussa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sote-uudistuksen jälkeenkin. Väestötasolla onkin keskeistä, että ihmisiä osataan kannustaa kaikessa toiminnassaan tekemään sellaisia valintoja ja päätöksiä, jotka edistävät hyvinvointia ja terveyttä.

Näissä opinnoissa tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen peruskäsitteitä, rakenteita ja terveyden edistämisen laajaa toimintakenttää. Opinnot avaavat terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin moniulotteisuutta sekä sen globaaleja kysymyksiä, unohtamatta sitä, miten monia eri toimijoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kysymykset yhteiskunnassa koskettavat  ja millä keskeisillä toimilla on mahdollista edistää eri ikäisten ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyistä elämää.

 

Sisältö

Osaamiskokonaisuus rakentuu yhteisistä opintojaksoista (18 op), joissa rakennetaan yleiskuvaa  hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään, terveyden edistämisen globaaleihin näkökulmiin ja e-terveyden mahdollisuuksiin sekä terveyden edistämistoimien näkyvyyteen osana sosiaalista markkinointia. Valinnaiset opintojaksot koostuvat liikunata- ja ravitsemuspainotteisuuden lisäksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista, iäkkäiden hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden näkökulmista ja hyvinvoinnin rakenteellisten tekijöiden tarkastelusta. Valinnaisilla jaksoilla voi suuntautua juuri itseään kiinnostaviin ja osaamistaan parhaiten täydentäviin näkökulmiin.

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT:
1. Terveyden edistämisen lähtökohdat 3 op
2. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op
3. Globaalit näkökohdat terveyden edistämiseen tulevaisuudessa 5 op
4. Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä 5 op

VALINNAISET OPINTOJAKSOT
1. Ravitsemus ja liikunta 3 op
2. Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö 5 op
3.Työikäisen terveys 5 op

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

590 €.  

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 10.12. mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja:

Koulutussuunnittelija Minna Saharinen, minna.saharinen@pyhajarvi.fi, 040 775 6931