Hyvinvointi muuttuvassa työelämässä

03.10.2024 Ylivieska

Aika

3.10.2024

Paikka

Ylivieskassa

Lisätietoja

Terhi Mustakangas, terhi.mustakangas@ylivieska, puh. 044 429 4389

Hinta

150 euroa

Aika ja paikka

To 3.10.2024 klo 9-12 Ylivieskassa

Kohderyhmä

Kaikki työelämän ajankohtaisista teemoista kiinnostuneet, esimiestehtävissä työskentelevät

Kouluttaja

Valmentaja Jie Li

• Työpajat toteuttaa Työterveyslaitoksen tutkija Jie Li.

Jie Li

• Jie tekee väitöstutkimusta nuorten aikuisten työhyvinvoinnista ja mielenterveydestä. Tutkimuksessaan hän korostaa positiivisen mielenterveyden tärkeyttä.

• Jie pyrkii tutkimuksellaan edistämään väestön työkykyä tutkimalla työoloja, jotka tukevat sekä työhyvinvointia että yleistä mielenterveyttä.

Tavoitteet

Työelämän vauhdikkaassa muutoksessa kytee huoli jaksamisongelmista, erityisesti nuorilla aikuisilla. Puhutaan usein pahoinvoinnin lieventämisestä, mutta kestävää työelämää rakentaessa on hyvä ottaa ennaltaehkäisevästi huomioon myös myönteisen hyvinvoinnin tukeminen.

Koulutuksen tavoitteena on tutustua kokonaisvaltaisesti työhyvinvoinnin ja mielenterveyden ilmiöihin sekä pohtia yhdessä keinoja niiden tukemiseksi.

Koulutuksessa esitetään Työterveyslaitoksen viimeisempiä havaintoja väestön hyvinvoinnin kehityksestä ja tuoda esiin nuorille aikuisille ominaisia piirteitä. Lisäksi koulutuksessa tunnistetaan oman työn voimavaroja ja vaatimuksia sekä pohditaan keinoja saattaa hyvinvointia edistäviä keinoja käytäntöön.

Tavoitteet

• Tutustua työhyvinvoinnin moniulotteisuuteen: työn imuun, työssä tylsistymiseen, työtyytyväisyyteen ja työuupumukseen.

• Tutustua mielenterveyden moniulotteisuuteen: positiivinen mielenterveys, elämäntyytyväisyys, ahdistus- ja masennusoireilu.

• Jäsentää miten työhyvinvointi ja positiivinen mielenterveys tukevat toisiaan.

• Tunnistaa vaatimus- ja voimavaratekijöitä omassa työssään.

• Löytää yhdessä keinoja miten omaa pärjäämistä ja työhyvinvointia voidaan edistää omassa työssään.

Sisältö

Työpaja koostuu infopuheenvuoroista, osallistavista yhteisistä tehtävistä sekä pienryhmäkeskustelusta.

Hinta

150 euroa

Ilmoittaudu

15.9.2024 mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.