Hyvinvointijohtaminen, perusopinnot 25 op (LY/OY)

30.09.2023–02.06.2024 Verkossa

Hyvinvointijohtamisen perusopinnot järjestetään Lapin yliopiston hallintotieteen ja sosiaalityön sekä Oulun yliopiston terveyshallintotieteen ja hoitotieteen yhteistyönä. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, jotka pitävät sisällään reaaliaikaisia webinaareja sekä luentotallenteita.

Aika

Lukuvuosi 2023-2024, tarkemmat aikataulut opintojaksojen linkeistä

Paikka

Verkko-opetus Moodlessa ja Zoomissa

Kenelle

Kaikki kiinnostuneet

Hinta

500 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Jaana Rantanen
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh. 044 465 2204

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2023-2024, tarkemmat aikataulut opintojaksojen linkeistä.

Opinnot toteutetaan reaaliaikaisia webinaareja sisältävinä verkko-opintoina.

Sisältö

Julkisen toiminnan ja palvelujen johtamisen rakenteet ovat muutoksessa. Muuttuvat toimintatavat edellyttävät johtamisosaamista hyvinvointiyhteistyön rakentamiseksi, hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi ja monimuotoisissa hyvinvointityön verkostoissa toimimiseksi. Verkostojen merkityksen vahvistuessa edellytetään kansalaisten osallisuuden hyödyntämistä sekä erilaisia keinoja heidän osallistumisensa tukemiseksi osana hyvinvointijohtamista. Lisäksi edellytetään vahvaa tietoperustaisuutta sekä ymmärrystä laaja-alaisen hyvinvointitiedon hallitsemiseksi ja hyödyntämiseksi.

Hyvinvointijohtamisen perusopinnoissa pyritään antamaan valmiuksia hahmottaa, ymmärtää, suunnitella ja toteuttaa hyvinvointijohtamista uusiutuvissa kunta- ja palvelurakenteissa sekä verkostoissa. Onnistuneella hyvinvointijohtamisella mahdollistetaan sellaisten toimintatapojen ja yhteistyörakenteiden syntyminen, jotka vahvistavat ja tukevat kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kyse on hallitusta, suunnitelmallisesta ja pitkäjänteisestä voimavarojen kohdentamisesta kansalaisten hyvinvointia edistävällä tavalla. Hyvinvointijohtamisen tulisi kiinnittyä laaja-alaiseen hyvinvoinnin ja terveyden, turvallisuuden ja osallistumisen tukemiseen sekä elinoloihin, elinympäristöön ja palvelujen saatavuuden ja toimivuuden turvaamiseen. Strategisesta näkökulmasta hyvinvointijohtamisessa edellytetään hallinnon ja johtamisen taitoja sekä kykyä resurssien, vuorovaikutuksen ja yhteistyön ohjaamiseen tietoperustaisesti. Operatiivisella tasolla kyse on muun muassa yhteistyökäytäntöjen rakentamisesta ja yhteistyön johtamisesta.

Hyvinvointijohtamisen perusopinnoissa keskitytään seuraaviin hyvinvointijohtamiseen kiinnittyviin asiakokonaisuuksiin:

  • hyvinvointijohtamisen rakenteet ja strategiaperustaisuus;
  • monialainen yhteistyö, johtaminen ja verkostot hyvinvointijohtamisessa;
  • osallisuuden edistäminen;
  • tieto ja vaikuttavuus osana hyvinvointijohtamista;
  • muuttuvat toimintaympäristöt.

Osaamistavoitteet

Hyvinvointijohtamisen perusopinnot (25 op) suoritettuaan opiskelija:

  • osaa hahmottaa hyvinvointijohtamisen ilmiöitä monitieteellisestä näkökulmasta;
  • osaa määritellä ja jäsentää hyvinvointijohtamiseen liittyvää käsitteistöä;
  • ymmärtää näkökulmia, joiden kautta hyvinvointia ja hyvinvointijohtamista voidaan tarkastella;
  • tunnistaa hyvinvointijohtamisen käytännön edellytyksiä;
  • osaa arvioida hyvinvointijohtamisen kehittämistarpeita.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 500 €; laskutetaan kahdessa erässä

HUOM! Opintoihin otetaan ilmoittautumisia vain koko 25 op:n kokonaisuuteen.

Ilmoittaudu

15.9.2023 mennessä.

Ryhmä on täynnä ja ilmoittautuminen on päättynyt.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (15.9.2023) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Ilmoittautuminen on päättynyt.
Registration has ended.