Hyvinvoiva ja turvallinen työyhteisö: Itsesäätely- sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot varhaiskasvatuksen työyhteisön voimavarana – verkkokoulutuskokonaisuus

17.09.2022–22.04.2023 Verkossa

Viime vuosien aikana toimintaympäristön muutokset sekä lasten haastavan käyttäytymisen lisääntyminen ovat oleellisesti vaikuttaneet varhaiskasvatuksen työyhteisöjen toimintaan. Jotta työyhteisöjen resilienssi säilyisi myös muutoksien ja haasteiden keskellä, olisi tärkeä tukea ja kehittää työyhteisöjen hyvinvointia ja turvallisuutta. Itsesäätely- ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisen on, sekä tutkimuksissa että käytännössä, havaittu vaikuttavan positiivisesti yhteisöjen hyvinvointiin.

Jotta varhaiskasvattaja pystyy opettamaan lapselle itsesäätely- ja tunnetaitoja, varhaiskasvattajan omat itsesäätely- ja tunnetaidot olisi oltava tasapainossa ja varhaiskasvattajalla olisi hyvä olla mahdollisuus työstää itsesäätely- ja tunnetaitoja työyhteisönsä kanssa.
Työyhteisön joustavuus ja turvallisuus erilaisissa kasvatustilanteissa onkin olennaista varhaiskasvattajan kannalta. Toimivat itsesäätely- ja tunnetaidot ovat turvallisen toimintakulttuurin perustana.

Näitä taitoja tukemaan saimme Opetushallituksen hankerahoitusta, jonka johdosta voimme tarjota tämän koulutuskokonaisuuden. Koulutuskokonaisuuteen kuuluu neljä osiota:

1) Hyvinvoiva työyhteisö
2) Itsesäätelytaidot työyhteisössä
3) Tunne- ja vuorovaikutustaidot työyhteisössä
4) Turvallinen työyhteisö

Koulutuksen vaikuttavuuden kannalta olisi tärkeä osallistua kaikkiin neljään osioon. Koulutukseen osallistujista ensisijalla ovat koko kokonaisuuteen osallistujat. Mikäli paikkoja jää, on mahdollista osallistua yksittäisiinkin osioihin.

Jotta koulutuksen anti voisi juurtua työyhteisöihin, olisi hyvä että mahdollisimman moni työyhteisöstä osallistuisi koulutukseen.

Koulutuskokonaisuus toteutetaan verkkokoulutuksena Zoom - ympäristössä. Moodle toimii koulutuskokonaisuuden oppimisympäristönä. Kaikki koulutukset tallennetaan ja ne ovat katsottavissa kahden viikon ajan.

Aika ja paikka

Koulutuskokonaisuuden kesto: 17.9.2022 -  22.4.2023

Voit osallistua koko kokonaisuuteen tai yksittäiseen koulutusosioon.

Koulutusosio 1. Hyvinvoiva työyhteisö

la 17.9.2022 klo 9-15

Koulutusosio 2. Itsesäätelytaidot työyhteisössä

la 15.10.2022 klo 9-13

ke 2.11.2022 klo 14-18

ke 23.11.2022 klo 14-18

Koulutusosio 3. Tunne- ja vuorovaikutustaidot työyhteisössä

la 21.1.2023 klo 9-13

ke 15.2.2023 klo 14-18

ti 14.3.2023 klo 13-17

Koulutusosio 4. Turvallinen työyhteisö

to 13.4.2023 klo 15-18

la 22.4.2023 klo 9-15

Kohderyhmä

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

Kouluttaja

KIRSI JÄRVINEN VEO, työnohjaaja ja kouluttaja Vuodesta 2004 alkaen päiväkotien henkilöstön koulutuspäiviä ja prosessikoulutuksia n. 800 kpl.

PETTERI MIKKOLA Lastentarhanopettaja, työnohjaaja (Story), organisaatiokonsultti (FINOD), päiväkodin johtaja Kouluttanut varhaiskasvatuksen työyhteisöjä, yksittäisiä koulutuspäiviä sekä useamman koulutuskerran prosesseja, vuosina 1996 -2022 noin 1200 koulutuspäivää.

HELI ISOMÄKI Neurops. erikoispsykologi, neuropsykologi (VET), PsT, kouluttaja ja työnohjaaja (TOHI)

LIISA AHONEN Kasvatustieteen tohtori, kouluttaja Kouluttanut varhaiskasvatuksen henkilöstöä päätoimisesti vuodesta 2016 lähtien. Julkaissut neljä kirjaa varhaiskasvatukseen. Koulutuksen lisäksi toiminut kasvatuskonsulttina varhaiskasvatuksessa.

PEKKA TEINI mielenterveyshoitaja, erityistason MAPA kouluttaja FPI Vuodesta 2005 turvallisuuskoulutuksia varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Toteuttanut jo vuosien ajan Turvallinen varhaiskasvatus - koulutuksia.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena ovat:

1) Työyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittäminen

Itsesäätely-ja tunne-ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan niin lapsen kuin kasvattajan näkökulmasta. Lapsi mallintaa uusia taitoja aikuiselta, joten myös varhaiskasvattajan omia itsesäätely- ja tunne- ja vuorovaikutustaitoja on tärkeä kehittää säännöllisesti.

2) Uudet toimintamallit

Hankkeen jokaiseen koulutusosioon sisältyy kehittämistehtävä. Kehittämistehtävien tavoitteena on edistää käytännössä työyhteisön (ml. työntekijät ja lapset) hyvinvointia, turvallisuutta, itsesäätely- sekä tunnetaitoja. Näin hankkeen tuotokset ja vaikutukset leviävät laajalle työyhteisöihin.

3) Työyhteisön yhtenäisyyden kehittäminen

Turvallisuutta ja hyvinvointia kehitetään hankkeessa luottamuksen, turvallisuuden, yhteisöllisyyden sekä itsesäätely- ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelun myötä. Työyhteisö työstää harjoituksia yhteisesti. Koulutuskokonaisuuden hyväksytystä suorittamisesta osallistuja saa todistuksen. Koulutuskokonaisuuteen osallistujiksi voivat ensisijaisesti osallistua koko kokonaisuuden suorittavat, mutta lisäksi voidaan ottaa mukaan yksittäisiä koulutusosioita suorittavia.

Sisältö

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu neljä osiota. Koulutuksen vaikuttavuuden kannalta olisi tärkeä osallistua kaikkiin neljään osioon. Koulutukseen osallistujista ensisijalla ovat koko kokonaisuuteen osallistujat. Mikäli paikkoja jää, on mahdollista osallistua yksittäisiinkin osioihin.

Tutustu tarkemmin ja ilmoittaudu koulutusosioihin klikkaamalla alla olevia otsikoita:

1) Hyvinvoiva työyhteisö


2) Itsesäätelytaidot työyhteisössä


3) Tunne- ja vuorovaikutustaidot työyhteisössä


4) Turvallinen työyhteisö

 

Hinta

Opetushallitus rahoittaa koulutuskokonaisuuden.

Koulutuksesta johtuvia sivukuluja, esim. sijaiskulut, ei valitettavasti pystytä rahoittamaan.

Huom. Kun ilmoittaudut, merkitse ilmoittautumislomakkeen "Laskutus" - kohtaan "Lisätietoja laskutukseen" : Opetushallituksen rahoittama koulutus.

Ilmoittaudu

Koulutus on täynnä!

Lisätietoja

hallinto- ja koulutussuunnittelija Elina Kattilakoski

elina.kattilakoski@raahe.fi

p. 044-439 3301