Hyvinvoiva työyhteisö

17.09.2022 Verkossa

Koulutus on osa Hyvinvoiva ja turvallinen työyhteisö: Itsesäätely- sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot varhaiskasvatuksen työyhteisön voimavarana - koulutuskokonaisuutta.

"Hyvivoiva työyhteisö" on ensimmäinen koulutusosio tässä kokonaisuudessa.

Aika ja paikka

la 17.9.2022 klo 9-15 verkkokoulutuksena Zoom- ympäristössä

 

Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille ennen koulutusta.

Kohderyhmä

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

Kouluttaja

Kirsi Järvinen, varhaiskasvatuksen kouluttaja, työnohjaaja

Petteri Mikkola, Lto, työnohjaaja, organisaatiokonsultti

Sisältö

Hyvinvoiva tiimi hyvinvoivassa työyhteisössä

-Perustehtävän merkitys

-Yhteisöllisyyden voima

-Oppiva ja hyvinvoiva tiimi

-Työrooli ja ammatillisuus

-Itsensä johtaminen

 

Koulutusosioon sisältyy käytännönläheinen kehittämistehtävä. Osallistujat toteuttavat kehittämistehtävät työyhteisössään ja kehittämistehtävän tavoitteena
on edistää käytännössä työyhteisön (ml. työntekijät ja lapset) hyvinvointia, turvallisuutta, itsesäätely- sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja.
Osallistujat työstävät kehittämistehtävistä kirjalliset ja/tai kuvalliset tuotokset, joissa näkyy kehittämistehtävän käytännön eteneminen sekä hyödyt ja haasteet työyhteisön kannalta.

Huomioitavaa

Tutustu "Hyvinvoiva ja turvallinen työyhteisö" - koulutuskokonaisuuteen tarkemmin seuraavan linkin kautta:

https://www.ppkyo.fi/fi/hyvinvoiva-ja-turvallinen-tyoyhteiso-itsesaately-seka-tunne-ja-vuorovaikutustaidot-varhaiskasvatuksen-tyoyhteison-voimavarana-koulutuskokonaisuus-22-23_rhe/

Hinta

Opetushallitus rahoittaa koulutuksen.

Ilmoittaudu

1.9.2022 mennessä koulutuskokonaisuuden pääsivulla

Lisätietoja

hallinto- ja koulutussuunnittelija Elina Kattilakoski

elina.kattilakoski@raahe.fi

p.044-439 3301