Iäkkäiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen osana arjen hoitotyötä (lähi/etä)

Aika ja paikka

To 30.9.21 klo 9.00-15.00

Voit osallistua koulutukseen joko lähiryhmässä Kuusamossa (paikka ilmoitetaan tarkemmin osallistujille kutsussa) tai omalta laitteelta. Tarkemmat ohjeet etäosallistumiseen lähetetään osallistujille kutsussa.

Kohderyhmä

Ikääntyneiden kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä muut aiheesta kiinnostuneet

Kouluttaja

Suunnittelija, fysioterapeutti, voimavarakeskeinen työnohjaaja Teija Vihervaara, Ikäinstituutti
Teija Vihervaaralla on yli 20 vuoden kokemus kuntoutuksen ja vanhustyön ammattilaisten ja vertaisohjaajien kouluttamisesta. Hän luottaa ja kannustaa yhdessä oppimiseen ja opastaa voimavaraiseen, toimintakykyä tukevaan työotteeseen. Ikäinstituutissa hän toimii suunnittelijana ja kouluttajana. Teija on  kiinnostunut  vuorovaikutu kaiken ikäisten ihmisten kesken. Liikunnan lisäksi hän kokee tärkeiksi hyvinvoinnin lähteiksi luonnon ja taiteen.

Suunnittelija, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, YTM Paula Noronen, Ikäinstituutti
Paula Noronen on toiminut pitkään kehittämistyössä ja ohjaus- ja koulutustehtävissä. Hänen osaamisalueitaan ovat mm. kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, tarinallisuus ja elämäntarinat sekä vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta sekä kouluttaminen valmentavalla otteella. Paula on kiinnostunut hyvän kohtaamisen kysymyksistä, mielen hyvinvoinnin teemoista sekä yhteiskehittämisestä työyhteisöjen kanssa.

Tavoitteet

 • oppia ymmärtämään liikkumisen ja ulkoilun merkitys ikäihmisen hyvinvoinnille ja toimintakyvylle
 • saada valmiuksia ikäihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja liikkumisen tukemiseen osana arjen hoitotyötä
 • lisätä tietoja ja taitoja iäkkäiden arkiliikunnasta ja voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä
 • ymmärtää yhteistyön ja liikkumissuunnitelman merkitys osana hoito- ja palvelusuunnitelmaa

Sisältö

 • Liikkumisen ja ulkoilun merkitys hyvinvoinnille ja toimintakyvylle
 • Toimintakykyä edistävä työote ja voima- ja tasapainoharjoittelu arjessa
 • Liikkumissuunnitelma osana hoito- ja palvelusuunnitelmaa
 • Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen arjessa
 • Ratkaisukeskeinen ajattelutapa
 • Vahvuudet ja voimavarat oman osaamisen tueksi
 • Tuumasta toimeen - käytännön harjoittelua

Koulutuksessa saat myös käytännön vinkkejä ja esimerkkejä ratkaisukeskeisistä harjoituksista.

Hinta

155 € / osallistuminen lähiryhmässä Kuusamossa sisältäen koulutuksen, koulutusmateriaalin sähköisenä ja lounaan
145 € / osallistuminen omalta laitteelta sisältäen koulutuksen ja koulutusmateriaalin sähköisenä

Ilmoittautuminen

15.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa:

Koulutussuunnittelija
Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru