Iäkkäiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen osana arjen hoitotyötä

Intoa, työkaluja ja rohkeutta hyvän arjen toteutumiseen

Aika ja paikka

Ti 20.9. ja 4.10.2022 klo 13.00-16.00 verkossa

Voit osallistua koulutukseen etänä omalta laitteeltasi. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Ikääntyneiden kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä muut aiheesta kiinnostuneet

Kouluttaja

Suunnittelija, fysioterapeutti, voimavarakeskeinen työnohjaaja Teija Vihervaara, Ikäinstituutti

Teija Vihervaaralla on yli 20 vuoden kokemus kuntoutuksen ja vanhustyön ammattilaisten ja vertaisohjaajien kouluttamisesta. Hän luottaa ja kannustaa yhdessä oppimiseen ja opastaa voimavaraiseen, toimintakykyä tukevaan työotteeseen. Ikäinstituutissa hän toimii suunnittelijana ja kouluttajana. Teija on  kiinnostunut  vuorovaikutu kaiken ikäisten ihmisten kesken. Liikunnan lisäksi hän kokee tärkeiksi hyvinvoinnin lähteiksi luonnon ja taiteen.


Suunnittelija, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, YTM Paula Noronen, Ikäinstituutti

Paula Noronen on toiminut pitkään kehittämistyössä ja ohjaus- ja koulutustehtävissä. Hänen osaamisalueitaan ovat mm. kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, tarinallisuus ja elämäntarinat sekä vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta sekä kouluttaminen valmentavalla otteella. Paula on kiinnostunut hyvän kohtaamisen kysymyksistä, mielen hyvinvoinnin teemoista sekä yhteiskehittämisestä työyhteisöjen kanssa.

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään liikkumisen, ulkoilun ja mielen hyvinvoinnin merkitys ikäihmisen toimintakyvylle. Koulutuksissa saa valmiuksia ikäihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja liikkumisen tukemiseen osana arjen hoitotyötä. Lisäksi koulutus lisää tietoja ja taitoja iäkkäiden arkiliikunnasta ja voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä auttaa ymmärtämään yhteistyön ja liikkumissuunnitelman merkityksen osana hoito- ja palvelusuunnitelmaa.

Hinta

175 €

Ilmoittautuminen

29.8. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
Puh. 044 4652 201

 

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru