Iäkkäiden turvallinen lääkehoito (etäkoulutus)

Etäkoulutuspäivä ajankohtaisesta aihepiiristä vanhustenhuollon lääkitysturvallisuudessa

Aika ja paikka

Ke 5.5.21 klo 9.0015.00

Etäryhmät Kuusamossa, Oulussa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Voit osallistua koulutukseen etänä myös omalta laitteeltasi.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset

Kouluttaja

Farmaseutti LHKA, lääkitysturvallisuuden asiantuntija Maria Mäkelä

Sisältö

  • Lääkehoitosuunnitelman sisältö ja merkitys käytännön työssä (mm. STM:n uusimmat suositukset)
  • Lääkitysturvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja riskit osana potilasturvallisuutta - mitä huomioin työssäni?
  • Iäkkään lääkehoidon erityispiirteet
  • Moniammatillinen yhteistyö ja lääkehoidon eritasoiset arvioinnit osana iäkkäiden lääkehoidon järkeistämistä
  • Usein esiin nousseita kysymyksiä

Hinta

125 € / Kuusamo, 115 € / Oulu, Pyhäjärvi, Raahe ja Ylivieska sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin, Kuusamossa lisäksi lounaan etäryhmässä

Ilmoittautuminen

19.4. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.