Ihmisen terveys ja hyvinvointi, osa 1, 2 op - AY351208P (OY)

14.09.2023–25.10.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ajalla 14.9.-25.10.2023.

Webinaarit:
to 14.9. klo 16.30-18.30,
ti 26.9. klo 16.30-18.30,
ti 3.10. klo 16.30-18.30,
ti 10.10. klo 16.30-18.30 ja
ke 25.10.2023 klo 16.30-18.30

Huom! Muuttunut aloitusajankohta (ti 19.9. -> to 14.9., päivitys 23.8.23)

Kouluttaja

TtM Saara Kukkohovi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• tunnistaa elämänkaariajattelun lähtökohtia sekä yleisimpiä kansantauteja
• osaa selittää suomalaista väestörakennetta
• tunnistaa terveyden ja hyvinvoinnin käsitteet
• osaa nimetä keskeisimpiä syitä ihmisten terveyseroihin
• osaa keskustella suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta ja niihin liittyvistä riskitekijöistä
• löytää ja tunnistaa erilaisia digitaalisia sovelluksia terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen

Sisältö

Elämänkaariajattelu, suomalaiset kansantaudit, ihmisen terveys ja hyvinvointi sekä digitalisaatio terveydenhuollossa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen kontakti- ja/tai etäopetukseen ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Aloituswebinaari/-seminaari 2 h (aikaan sidottua etäopetusta).
Webinaarit 4 x 2 h (aikaan sidottua etäopetusta).

Lisäksi opintojaksoon sisältyy itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely ohjatussa verkko-oppimisympäristössä, itsenäiset ja yhteisölliset tehtävät sekä itse- ja vertaisarviointi 40 h (ajasta riippumatonta etäopetusta).

Oppimateriaalit

Karvonen S , Kestilä L & Saikkonen P (toim.) 2022. Suomalaisten hyvinvointi 2022. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/145692/Suomalaisten%20hyvinvointi%202022%20verkko.pdf?sequence=4&isAllowed=y

​Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisut.https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/145692/Suomalaisten%20hyvinvointi%202022%20verkko.pdf?sequence=4&isAllowed=y

​Muu ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit. ​​Opintojaksoon liittyvä oppimateriaali vahvistetaan opintojakson alussa

Arviointiasteikko

HYV/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.