Ikääntyminen, muistisairaus ja seksuaalisuus

Aika ja paikka

ti 29.9.20 klo 9.00-16.00 Kuusamo, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa osallistujille

Kohderyhmä

Ikääntyneiden ja muistisairaiden kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset sekä muut aiheesta kiinnostuneet

Kouluttaja

Seksuaalineuvoja, muistiasiantuntija Eine Korhonen

Eine on kouluttanut ja luennoinut teemasta eri työyksiköissä, oppilaitoksissa, messuilla, seminaareissa ja erilaisissa yleisötilaisuuksissa sekä kirjoittanut aiheesta mm. Lähellä -lehteen ja Muistiliiton julkaisemaan Näkymätön seksuaalisuus -raporttiin.

Sisältö

Miten minusta tuli minä?

Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa - seksuaalisuus ikääntyessä

Sairaudet ja niiden vaikutus seksuaalisuuteen

Muistisairaus ja seksuaalisuus

  • Mikä muuttuu sairauden myötä?
  • Miten käy parisuhteen?
  • Muutokset vuorovaikutuksessa
  • Ristiriitaisuuksia ja väärinymmärryksiä sekä oivalluksia
  • Saanko edelleen olla olemassa? Muistisairaan kokonaisvaltainen kohtaaminen

Aamupäivällä käsitellään yleisesti seksuaalisuutta sekä sitä, miten se muuttuu ikääntyessä ja miten eri sairaudet ja lääkitykset siihen vaikuttavat. Iltapäivällä pureudutaan muistisairauden mukanaan tuomiin muutoksiin ja muistisairaan omannäköisen elämän tukemisen keinoihin sekä auttajan / rinnalla kulkijan omien tunteiden käsittelyyn.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Hinta

130€ sisältäen koulutuksen, materiaalin lounaan ja kahvin

Ilmoittautuminen

14.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Koulutuspalautteita aiemmasta koulutuksesta:

"Seksuaalisuus muistisairaan asiakkaan oikeus myös, tilanteita miten suhtautua asiakkaan seksuaalisuuteen ja milloin hoitajan tulee puuttua."

"Varmuus puhua seksuaalisuudesta asiakkaille. "

"Todella hyviä näkökulmia seksuaalisuudesta nimenomaan muistisairaan kannalta katsottuna. Laittoi taas ajattelemaan asioita laajemminkin ja toisaalta huomasi, että seksuaalisuus on todellakin koko ajan läsnä eikä jokin erillinen osa-alue meissä."

"Hyvä ja mielenkiintoinen kokonaisuus, kiitos!"