Ikääntyminen, muistisairaus, seksuaalisuus (etäkoulutus)

Aika ja paikka

ke 20.10.21 klo 9.00-15.00 verkossa

Koulutukseen osallistutaan etänä omalta laitteelta. Tarkemmat ohjeet lähetetään osallistujille koulutuskutsussa.

Kohderyhmä

Ikääntyneiden ja muistisairaiden kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset sekä muut aiheesta kiinnostuneet

Kouluttaja

Seksuaalineuvoja, muistiasiantuntija Eine Korhonen

Eine on kouluttanut ja luennoinut teemasta eri työyksiköissä, oppilaitoksissa, messuilla, seminaareissa ja erilaisissa yleisötilaisuuksissa sekä kirjoittanut aiheesta mm. Lähellä -lehteen ja Muistiliiton julkaisemaan Näkymätön seksuaalisuus -raporttiin.

Sisältö

Miten minusta tuli minä?

Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa - seksuaalisuus ikääntyessä

Sairaudet ja niiden vaikutus seksuaalisuuteen

Muistisairaus ja seksuaalisuus

 • Mikä muuttuu sairauden myötä?
 • Miten käy parisuhteen?
 • Muutokset vuorovaikutuksessa
 • Ristiriitaisuuksia ja väärinymmärryksiä sekä oivalluksia
 • Saanko edelleen olla olemassa? Muistisairaan kokonaisvaltainen kohtaaminen

Aamupäivällä käsitellään yleisesti seksuaalisuutta sekä sitä, miten se muuttuu ikääntyessä ja miten eri sairaudet ja lääkitykset siihen vaikuttavat. Iltapäivällä pureudutaan muistisairauden mukanaan tuomiin muutoksiin ja muistisairaan omannäköisen elämän tukemisen keinoihin sekä auttajan / rinnalla kulkijan omien tunteiden käsittelyyn.

Lisätietoa:

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi 

Hinta

130€ sisältäen koulutuksen ja materiaalin sähköisenä

Ilmoittautuminen

5.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Koulutuspalautteita aiemmista koulutuksista:

 • Seksuaalisuus muistisairaan asiakkaan oikeus myös, tilanteita miten suhtautua asiakkaan seksuaalisuuteen ja milloin hoitajan tulee puuttua.
 • Varmuus puhua seksuaalisuudesta asiakkaille.
 • Todella hyviä näkökulmia seksuaalisuudesta nimenomaan muistisairaan kannalta katsottuna. Laittoi taas ajattelemaan asioita laajemminkin ja toisaalta huomasi, että seksuaalisuus on todellakin koko ajan läsnä eikä jokin erillinen osa-alue meissä.
 • Hyvä ja mielenkiintoinen kokonaisuus, kiitos!
 • Kouluttajan ammatitaito ja kokemus asioista oli merkityksellinen ko aineiston käsittelyssä. Oman tietokoneen käyttömahdollisuus auttoi saamaan hyviä työssäkäytettäviä sivustoja"työkaluja" hetikäyttöön ja jaettavaksi työpaikalle.
 • Sai vahvistusta omaan työskentelyyn/työskentelytapaan
 • Laaja-alaista ja paljon uutta tietoa, jota voin käyttää työssäni
 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru