Ikäihmisten mielen hyvinvointi (etäkoulutus)

Aika ja paikka

Ke 3.3.21 klo 9.00-15.00

Koulutus toteutuu webinaarina Zoomissa ja siihen osallistutaan omalla laitteella. Tarkemmat ohjeet osallistumiseen lähetetään osallistujille koulutuskutsussa.

Kohderyhmä

Ikääntyneiden kanssa työskentelevät ammattilaiset

Kouluttaja

Toimialapäällikkö, PsT Sirkkaliisa Heimonen

Sirkkaliisa Heimonen on psykologian tohtori, sairaanhoitaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja. Hän työskentelee toimialapäällikkönä Ikäinstituutissa luotsaten mielen hyvinvoinnin asiantuntijuusaluetta, Ikäopisto-toimintaa, Elämänote-ohjelman kehittämistyötä ja Yhdessä Kotikulmilla -hanketta.

Heimonen on toiminut lähes 25 vuoden ajan lukuisissa vanhustyön ja ikääntymisen psykologian asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä luennoitsijana ja työyhteisöjen valmentajana. Hänen aktiiviseen julkaisutoimintaansa kuuluu oppikirjoja, oppaita ja artikkeleita niin ikäihmisten mielen hyvinvoinnista kuin muistisairaiden ihmisten hoidosta ja palveluista. Suomen Psykologiliitto valitsi Heimosen vuoden psykologiksi 2013. Hänen kiinnostuksen kohteensa liittyvät positiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeisyyteen, joiden valossa avautuu monia innostavia näkökulmia ikäihmisten mielen hyvinvointiin ja sen vahvistamisen mahdollisuuksiin.

Sisältö

Mielen hyvinvointiin ja sen vahvistamisen keinoihin liittyvää tietoa ja taitoa tarvitsevat kaikki. Ikäinstituutti on tehnyt uraa uurtavaa työtä ikäihmisten mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.  Aihepiiristä on tuotettu runsaasti tietoa sekä helppokäyttöisiä välineitä ja toimintamalleja. Ikäinstituutin toiminta pohjaa geropsykologiaan, positiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan. Ikääntyvien mielen hyvinvointia tarkastellaan voimavaralähtöisesti, vahvuuksien ja elämänkokemuksen valossa.

Koulutuksessa syvennytään tarkastelemaan ikäihmisten mielen hyvinvointia ja sen vahvistamisen keinoja. Keskeisiä sisältöteemoja ovat:

  • mielen hyvinvoinnin peruspilarit
  • vahvuudet
  • resilienssi
  • elämäntaidot

Hinta

155 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

15.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.