Ilmaisun monet muodot - Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työpajapäivä

11.02.2023 Kuusamo

Aika ja paikka

La 11.2.23 klo 9.00–15.00 Kuusamo

Paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa osallistujille.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

Tavoitteet

Koulutuspäivän tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön ammatillista osaamista tarjoamalla koulutusta ja vuoropuhelua ajankohtaisista sisällöistä. Tavoitteena on auttaa henkilöstöä kehittämään ammatillista osaamistaan erityisesti seuraavilla osa-alueilla: uudet lukutaidot ja digitaalisuus oppimisessa, pedagoginen dokumentointi sekä ilmaisullinen osaaminen varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on antaa tietoa, näkökulmia ja työkaluja varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman toteuttamiseksi käytännössä sekä mahdollistaa ammattilaisten kokemusten jakaminen ja vertaistuki.

Hinta

Koulutuspäivässä voi osallistua joko yhteen tai kahteen eri työpajaan hintojen ollessa seuraavat:

  • 160 € sisältäen kaksi työpajaa koulutuspäivässä, mahdollisen koulutusmateriaalin sekä lounaan
  • 90 € sisältäen yhden työpajan, mahdollisen koulutusmateriaalin sekä lounaan

Tiedustelut:

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi