Ilo ja oppiminen näkyväksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä

11.02.2023 Kuusamo

Aika ja paikka

Työpaja on osa Ilmaisun monet muodot - varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen työpajapäivää

La 11.2.2023 Kuusamo

  • Työpajojen tarkemmat paikat ilmoitetaan tarkemmin kutsussa osallistujille
  • Työpaja toteutuu sekä aamu- että iltapäivällä klo 9.00–11.30 ja klo 12.30–15.00

Kohderyhmä

Työpaja on tarkoitettu koko varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle

Kouluttaja

Varhaiskasvatuksen asiantuntija, KT Piia Roos

Sisältö

  • Miksi pedagogista dokumentointia tehdään?
  • Millaisia menetelmiä pedagoginen dokumentointi pitää sisällään?
  • Miten pedagoginen dokumentointi tukee lasten ja huoltajien osallisuutta?
  • Mikä rooli pedagogisella dokumentoinnilla on lasten yksilöllisten vahvuuksien ja tuen
  • tarpeiden tunnistamisessa?
  • Miten erilaiset dokumentit toimivat arvioinnin ja kehittämisen tukena?

Hinta

Koulutuspäivässä voi osallistua joko yhteen tai kahteen eri työpajaan hintojen ollessa seuraavat:

  • 160 € sisältäen kaksi työpajaa koulutuspäivässä, mahdollisen koulutusmateriaalin sekä lounaan
  • 90 € sisältäen yhden työpajan, mahdollisen koulutusmateriaalin sekä lounaan

Tiedustelut:

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi