1. Inkluusio ja sitä tukeva pedagogiikka (päättynyt)

01.09.2022–31.11.2022 Verkossa

Aika ja paikka

Työskentelyaika verkossa 1.9.20226.12.2022

 • tallenteen käyttöoikeus 3 kk ajalla 1.9.–6.12.22, tallenne katsotaan ennen keskusteluryhmiä
 • Ohjaukselliset keskusteluryhmät verkossa
  • varhaiskasvatuksen ryhmä 7.9.22 klo 12.00–14.30
  • alakoulun ryhmä 11.10.22 klo 12.00–14.30
  • yläkoulun ryhmä 24.11.22 klo 12.00–14.30 -  uusi ajankohta 14.2.23 klo 13.00–15.30
   tallenteen käyttöoikeutta jatkettu yläkoulun ryhmän osalta 17.2. saakka
 • Ilmoittaudu yläkoulun ryhmään 31.1. mennessä!

Kohderyhmä

Opiskelu tapahtuu ryhmittäin: varhaiskasvatuksen henkilöstö, alakoulun henkilöstö ja yläkoulun henkilöstö.

Ryhmäkoko on enintään 25 hlöä / ryhmä, valitse oikea ryhmä ilmoittautumislomakkeella.

Kouluttaja

Videolla kouluttajina toimivat ohjaavat opettajat Tiina Pilbacka-Rönkä ja Jukka Vetoniemi, keskusteluryhmissä ohjaava opettaja Minna Vuolukka Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.

Sisältö

Inkluusiota tukeva pedagogiikka

 • menetelmiä ja keinoja, joilla jokainen koulu ja opettaja voi kehittää kaikille yhteistä koulua

Toteutus

Opintojakso sisältää tallenteen (kesto 52 min., käyttöoikeus 3 kk, katsotaan ennen keskusteluryhmiä), tehtäviä ja  ohjauksellisia keskusteluryhmiä.

Ohjaukselliset keskusteluryhmät etäyhteydellä

 • teeman käsittely oman työn näkökulmasta
 • osallistujille annetaan aineksia oman työn kehittämiseen liittyvään ideointiin

Valitse ilmoittautumislomakkeella oikea ryhmä (max 25 henkilöä / ryhmä).

 • Varhaiskasvatuksen ryhmä ke 7.9.22 klo 12.00–14.30
 • Alakoulun ryhmä ti 11.10.22 klo 12.00–14.30
 • Yläkoulun ryhmä to 24.11.22 klo 12.00–14.30 uusi ajankohta 14.2.23 klo 13.00–15.30

HUOM!

Yläkoulun ryhmän opetussisällöt muuttuvat jonkin verran, sillä tallenne ei ole enää käytettävissä ryhmän kokoontuessa. Alustuksessa käsitellään pedagogisia keinoja luokassa ja sen jälkeen keskustellaan kokemuksista inklusiivisessa opetuksessa toteutettavista keinoista.